Op deze pagina aandacht voor aankomende bijeenkomsten die niet door VNO-NCW Noord worden georganiseerd.

---------------------------------------------------------------------------------------

Creativiteit beter benutten

Neem deel aan de creativiteit en innovatiescan van de Rijksuniversiteit Groningen 

Ieder mens is van nature creatief. Als werkgever is het de kunst hier op een goede manier gebruik van te maken. Binnen het onderzoek “creativiteit in organisaties” laten wij zien hoe u de creativiteit van medewerkers optimaal benut en daarmee waarde creëert voor uw organisatie.

Wij zoeken organisaties in (Noord) Nederland (ongeveer 50 – 500 medewerkers) die geïnteresseerd zijn in de thema’s creativiteit en innovatie en die een innovatiescan willen laten maken van hun organisatie.  Deelname aan ons onderzoek houdt in dat u ons toestemming geeft om onder uw medewerkers en managers gegevens te verzamelen. Deelname is gratis, en  in ruil voor deelname ontvangt u een rapport over uw organisatie en deelname aan workshops.

Centrale vragen in het onderzoek zijn:

  • Hoe zorg ik ervoor dat de creativiteit van mijn medewerkers leidt tot innovatieve toepassingen waar de organisatie beter van wordt?
  • Hoe creëer ik een klimaat waarin de hele onderneming doordrongen raakt van een innovatie-gerichte strategie?
  • Wat is de rol van de CEO, maar ook van middle management en lijn management in het ondersteunen van creativiteit en innovatie op verschillende niveaus?

Wat wij zoeken

Wij zoeken organisaties (of afdelingen van organisaties) die geïnteresseerd zijn in de thema’s creativiteit en innovatie en bereid zijn mee te doen aan ons onderzoek.

Wie wij zijn

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het project “creativiteit in organisaties” aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het project heeft een looptijd van 5 jaar (2016-2021) en heeft als doel een beter begrip te krijgen van creativiteit in organisaties. De hoofdonderzoeker van het project is Prof. Dr. Bernard Nijstad. Meer informatie over het project is te vinden op www.rug.nl/creativity.

Ons voorstel aan u

U leert van ons, wij leren van u

Wij delen graag onze expertise op het gebied van creativiteit en innovatie binnen organisaties met u. Door dit te onderzoeken samen met uw organisatie, komt u meer te weten over creativiteit en innovatie in uw organisatie, en over hoe creativiteit en innovatie verder te stimuleren.

Deelnemende organisaties krijgen van ons:

  • Rapporten over hoe uw organisatie zich verhoudt tot soortgelijke organisaties (benchmarking). Aan de hand van deze kennis kunt u strategische beslissingen nemen over het versterken van creativiteit en innovatie in uw organisatie.
  • Gratis deelname aan seminars, workshops, en congressen die binnen het project worden georganiseerd.

Wat vragen we van u?

Deelname aan ons onderzoek. Dit houdt in dat u ons toestemming geeft om met uw medewerkers en managers in gesprek te gaan en gegevens te verzamelen. Dit zal gaan om interviews, het invullen van vragenlijsten, en eventueel het ter beschikking stellen van documenten of bedrijfsgegevens. Om welke gegevens het gaat, hangt af van uw organisatie en zal in overleg worden afgesproken.

Vertrouwelijkheid

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. Nooit zal uw identiteit of de identiteit van uw organisatie bekend worden gemaakt, op wat voor manier dan ook, tenzij met expliciete toestemming. Gegevens worden slechts gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het thema creativiteit en innovatie, en in deelname aan ons onderzoek? Neemt u dan contact op met de onderzoeksleider Prof. Dr. Bernard Nijstad:b.a.nijstad@rug.nl

---------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u een andere doelgroep benaderen?

Beter gebruik maken van social media?

Een nieuwe dienst / of nieuw product ontwikkelen?

Of zoekt u vooral inspiratie? Hebt u bovendien op 16 november s’middags tijd, meld u dan aan voor:

 

16 november 2017: Business Meets University: Creating Success in the North

 

15:00 – 18:00 uur Locatie: Duisenberggebouw, Zernike Campus

Ondernemen en creativiteit liggen dicht bij elkaar. Creativiteit is nodig als je wilt vernieuwen en inspelen op ontwikkelingen. Creativiteit geeft ondernemers andere inzichten. Ook studenten geven ondernemers met hun kennis en frisse blik andere inzichten. Nieuwe inzichten leiden tot innovatie. Gebruik maken van de creativiteit van studenten van de Rijksuniversiteit Groningen werkt dus dubbelop. Hoe u hiervan gebruik kunt maken leest u hieronder!

 

Wat vragen wij en wat krijgt u?

Stel, u hebt als ondernemer nieuwe ideeën nodig of u wilt sparren over nieuwe ideeën, maar u loopt vast in de gebaande paden. De Rijksuniversiteit Groningen kan u dan helpen door samen met haar studenten en onderzoekers ideeën te genereren over de nieuwe wegen die u wilt inslaan.

Op 16 november gaan we met u samen aan de slag op de Zernike Campus bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG met een interactief programma met onze studenten en onderzoekers, waarbij creativiteit en ideeën genereren centraal staan.

Het programma start met de presentatie van het rapport ‘Creativiteit en Innovatie’, Noord-Nederlandse Innovatiemonitor door prof. Dries Faems. Verder kunt u deelnemen aan de workshops: Interactieve ideeëngeneratie ondernemers en studenten en ‘creativity’. Het programma wordt afgesloten met een networkborrel.

 

Wij vragen u om zich voor 21 juli aan te melden. Wij nemen vervolgens contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Herman de Jong                                   

Decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde, RUG           

 

Aanmelden      

Aanmelden kan via het webformulier (Sluitingsdatum: 21 juli)

Voertaal: Engels

 

Dit traject is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, VNO-NCW MKB Noord en de Gemeente Groningen. 

---------------------------------------------------------------------------------------

         

12 oktober 2017: NETWERKBIJEENKOMST OVER CIRCULAIRE ECONOMIE, LANDBOUW ALS VOORBEELD?

Locatie: Grand Café Wouters, Sophialaan 5 (tegenover NS-station) te Leeuwarden (Inloop vanaf 16.00 uur; aanvang programma 16.15 uur; netwerkborrel vanaf 17.30 uur.
Tijd: 16:15 - 18:30 uur

MELD U HIER AAN

Is het boerenparadijs in Nederland aan z’n einde gekomen? Of was het nooit een paradijs? De Europese Commissie heeft Nederland op fosfaatrantsoen gezet. Zonder nitraatderogatie moet de sector het misschien met een half miljoen koeien minder doen. Grondgebonden boeren en voorwaarden, gesteld uit de gedachte van de circulaire economie bepalen dit jaar de toekomst van een sector, waar Nederland als geheel vaak trots op is, maar die boeren soms met grote problemen opzadelt.

Agriton in Noordwolde ziet kansen. De kringloop van eten en gegeten worden en deze kringloop proberen te beheren in plaats van te beheersen is de gedachte achter het bedrijfsmodel dat Agriton al meer dan 25 jaar in praktijk brengt. Hoe kan ik minimaal hetzelfde of beter produceren met een minimale beschadiging van het natuurlijk samenspel. Dan moet je je gaan verdiepen in de bodem. Niet composteren, maar fermenteren is een in de praktijk gebracht gedachte achter dit bedrijfsmodel dat Jan Feersma Hoekstra nu al meer dan 25 jaar bepleit . Hij haalt zijn kennis net zo lief uit Japan dan uit Wageningen.

Jan Feersma Hoekstra is een gedreven spreker en fervent verdediger van bovenstaande  aanpak, die misschien geen pieken op korte termijn opleveren, maar op de langere termijn veel betere resultaten en opbrengsten voor een boerenbedrijf oplevert. Bemesting moet geen kwestie van rotten op de bodem, maar van rijpen in de bodem zijn, zegt hij in een voorbereidingsgesprek. Je moet, denkt hij, de natuur zelf in de korte kringlopen van de landbouw toelaten.

Wat is de rol van Brussel hier in? Wat zou de Europese Commissie kunnen doen om de circulaire gedachte beter in praktijk te brengen? Wat moet de rol van Noord-Nederland zijn?

De gedreven Europeaan Feersma Hoekstra praat met ons door over dit thema tijdens de volgende netwerkbijeenkomst van EU-netwerk Noord-Nederland op 12 oktober 2017 in Leeuwarden. Na zijn inleiding is er volop ruimte voor vragen en debat, gevolgd door een borrel.

De agendacommissie van het EU Netwerk Noord-Nederland:

Anna van Dijk, (statenadviseur provincie Fryslân)
Henk Jonker, (Europe Direct Leeuwarden)
Koos van Houdt, (journalist Europese Zaken)
Godelieve van Heteren, (Europese Beweging Nederland)
Klaas Johan Osinga, (LTO Nederland en Europe Direct)
                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Partners