DGA-Clusters
Platform voor kennisuitwisseling tussen zelfstandige ondernemers

VNO-NCW Noord biedt in navolging van het succes van de afgelopen jaren in samenwerking met KPMG een vervolg aan de succesvolle DGA-Clusters. Een DGA-Cluster biedt DGA’s (ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen) de gelegenheid om met geestverwanten op gezette tijden bij elkaar te komen om over specifieke zaken kennis en ervaring uit te wisselen en bij elkaar in de keuken te kijken

Doelstelling
Familiebedrijven en zelfstandige ondernemers zijn cruciaal voor de economie en werkgelegenheid in Noord-Nederland. Zeker in economisch zwaar weer is de overlevingsdrang van de DGA onontbeerlijk. Toch wordt het de DGA niet altijd gemakkelijk gemaakt om het hoofd boven water te houden.

Met dit platform brengt VNO-NCW Noord DGA’s in het Noord-Nederland bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De DGA-Clusters hebben tot doel thema’s en knelpunten te identificeren die het functioneren van familiebedrijven belemmeren en waaraan overheid en politiek wat zouden moeten doen. De zaken die regionaal worden vastgesteld, worden doorgeleid naar het landelijk DGA-platform van VNO-NCW. VNO-NCW Noord vaardigt structureel twee vertegenwoordigers af in dit landelijk platform.

Opzet
Een DGA-Cluster, bestaande uit vijftien tot twintig DGA’s, komt acht keer bij elkaar, telkens op andere locatie. Daarnaast vinden een kick-off- en afsluitende bijeenkomst plaats. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten verwacht.

Elke bijeenkomst bestaat uit een inhoudelijk deel en een informeel deel. Tijdens het informele deel wordt samen een hapje gegeten om nader kennis te maken en kennis en ervaring uit te wisselen.

Inhoud
Tijdens de kick-off bijeenkomst vindt een kennismaking plaats en worden de interessegebieden van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis hiervan worden de gespreksthema’s bepaald. Mogelijke thema’s zijn: opvolging, continuïteit, corporate governance, financiering, duurzaamheid, bedrijfscultuur, moraal en ethiek en medewerkerparticipatie. Vanuit VNO-NCW Noord en KPMG wordt gezorgd voor inhoudelijke input.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deelname aan een DGA-Cluster? Neem dan contact op met ons secretariaat via info@vno-ncwnoord.nl of 050-5343844. Deelname aan het DGA-Platform is gratis. U betaalt alleen uw eigen dinerkosten na afloop van elke bijeenkomst.

Partners