Dynamic Companies

Masterclass brengt groei van de organisatie in balans

Uw bedrijf ontwikkelt zich voorspoedig. Toch roept dit vragen op zoals: past onze organisatiestructuur wel bij het groeipatroon? Hoe financieren we verdere groei? Hebben we de juiste mensen op de juiste positie? Op deze en andere vragen wilt u als ondernemer graag een antwoord.

VNO-NCW Noord biedt, in samenwerking met Deloitte, ondernemers van snel ontwikkelende bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan een masterclass: Dynamic Companies. De deelnemers gaan intensief met elkaar in gesprek over hun groeistuipen, kansen, bedreigingen en geven elkaar advies. Daarnaast worden de ervaringen getoetst aan de theorie. Dit levert bruikbare inzichten op. De bijeenkomsten hebben een zeer hoge toegevoegde waarde.

Groeien door het plafond

In welke branche u ook actief bent, snel ontwikkelende bedrijven hebben veel overeenkomsten. Elke groeifase kent een groeiplafond. Met de juiste koers kunt u een groeisprong maken. Het ontbreken van keuzes of het maken van de verkeerde keuzes leidt tot stilstand van de groei of zelfs tot achteruitgang. In de bijeenkomsten van de masterclass wordt uitgebreid ingegaan op de voorwaarden voor succesvolle (door)groei.

Betrokkenheid

De masterclass bestaat uit maximaal tien ondernemers, afkomstig uit uiteenlopende branches. Elk jaar starten VNO-NCW Noord en Deloitte met een nieuwe groep. Het contact en de uitwisseling tussen de deelnemers is intensief. De gesprekken zijn zeer open, vertrouwen is hierbij onmisbaar. Deelname aan de masterclass Dynamic Companies is niet vrijblijvend. Van de deelnemers wordt een grote betrokkenheid gevraagd. Alleen bij actieve en maximale deelname is optimale intervisie mogelijk.

Uitdiepen

In elke bijeenkomst staat een specifiek thema centraal. Er wordt gekeken naar de strategie- en beleidsvorming, de organisatie en processen, de besturing en beheersing, mensen en cultuur (waaronder leiderschap) en informatietechnologie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Business Maturity Model dat ontwikkeld is door Deloitte.

Kennis

Collega-ondernemers geven hun visie op basis van eigen inzichten en ervaringen. U leert hierdoor van de kennis en ervaring van andere snel ontwikkelende bedrijven. Daarnaast zorgen deskundigen van Deloitte op gebied van groei en ondernemerschap voor een theoretisch kader. Door deel te nemen aan de masterclass Dynamic Companies krijgt u meer inzicht in het managen van veranderingen, groei, overname, opvolging en specialisatie in uw eigen onderneming. Deze kennis is bruikbaar bij het maken van strategische beslissingen voor een gezonde doorgroei.

Cursusboek & Follow-up

Deelnemers aan de masterclass Dynamic Companies ontvangen een cursusboek met alle onderwerpen, waardoor de inhoud van de masterclass nog eens kan worden teruggelezen. Daarnaast wordt na elke bijeenkomst een deel van de Business Maturity Scan ingevuld door de deelnemers. Aan het eind van de masterclass hebben zij op die manier een volledig ingevulde scan die gebruikt kan worden bij de implementatie van verbeteringen en bij besprekingen met het eigen managementteam. Een maand na afloop van de masterclass plant Deloitte een afspraak met u om de uitkomsten van de scan te bespreken.

Praktische informatie

De deelnemers van de intervisiegroep ontmoeten elkaar zeven keer. Elke bijeenkomst beslaat één dagdeel. Locatie, data en tijdstippen worden na inschrijving vastgesteld. Voor deelname aan de masterclass Dynamic Companies wordt een financiële vergoeding gevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VNO-NCW Noord door te mailen naar info@vno-ncwnoord.nl of  telefonisch via 050-5343844.

Partners