Een bezielend Europa als geloofwaardig alternatief.

19 Jan 2006

Op 19 januari 2006 werd door VNO-NCW Noord leden gediscussieerd over een 'bezielend Europa' in de Remonstrantse Kerk te Groningen.

Met voortreffelijke bijdrages van mgr Eijk, - bisschop bisdom Groningen -, Eduard Kimman, secretaris generaal Nederlandse bisschoppenconferentie en Jan Karel Bout, - permanent gedelegeerde van VNO-NCW te Brussel -, kreeg het interne debat de vereiste diepgang en dynamiek.

De Europese Unie is vooral gebouwd op kolen en staal. Cultuurhistorische en godsdienstige waarden kregen een veel minder prominente plaats als onvervreemdbare ankerpunten van Europese integratie en gemeenschapszin. Toch mag en kan Europa niet gedefinieerd worden zonder te verwijzen naar een zeer rijk joods-christelijk- humanistisch erfgoed. Jacques Delors, destijds voorzitter van de Europese Commissie, zei in 1990 dat een Europa zonder ziel op termijn een bekeken zaak zou zijn. Met ziel bedoelde hij zingeving en spiritualiteit.

Een uitspraak die niets aan actualiteit heeft ingeboet.

Partners