Visite Veenhuizen

Paulien Assink lezing 16 Apr 2010

Naar aanleiding van de bijeenkomst Visite Veenhuizen op 14 april 2010 heeft Alef Dekker van DOWNTOP en lid van VNO-NCW Noord een blogbijdrage geschreven over de inleiding van Paulien Assink.

Paulien Assink: Vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap

Paulien Assink, auteur van het boek ‘Uit het harnas’, verzorgde vanmiddag in het Gevangenismuseum Veenhuizen een deel van de ledenbijeenkomst van VNO-NCW Noord, geheten Visite Veenhuizen. De ‘visite’ droeg als thema ‘Inspirerend Leiderschap’.

Voor een volle zaal betoogde Paulien Assink dat iedere ondernemer iedere dag keuzes maakt die de dag van morgen beïnvloeden. Niet alleen binnen zijn of haar eigen onderneming, maar ook daarbuiten. Ondernemers dienen daarom goede leiders te zijn en het goede voorbeeld te geven, ook voor zichzelf.

De vraag die zij stelde was of de leiders, de ondernemers van vandaag, daartoe nog wel voldoende in staat zijn. Of ze niet te ver van hun eigen kern zijn afgedwaald, zich te veel laten meedrijven door de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming. Eigenlijk hield zij haar gehoor voor: laat je als ondernemer niet te veel leiden door de dominantie van de markt, door de resultaten die morgen weer gerealiseerd dienen te worden. Er is te weinig focus op de doelstellingen voor de langere termijn, te weinig oog voor duurzame ontwikkeling van de onderneming, zo stelde Paulien Assink.

De ondernemers van nu zijn te veel ontheemd geraakt van de ware betekenis, laten zich te veel leiden door de ratio en te weinig door het ondernemersgevoel. Zij signaleert een structureel gebrek aan aandacht en zorg voor de sociale omgeving, maar ook voor de eigen fysieke gesteldheid. Eigenlijk zijn de ondernemers van vandaag zich structureel aan het ondermijnen, niet meer voldoende bezig met wat hun echt drijft als ondernemer.

Pauline Assink pleit ervoor dat de leiders, de ondernemers van morgen, maar ook die van vandaag, vier elementaire bewustwordingsprocessen doorlopen: gewaarwording, denken, voelen en intuïtie. Om te voorkomen dat haar bijdrage aan deze middag te snel zou vervallen tot een lezing, liet zij door middel van een aantal ogenschijnlijk simpele oefeningen de deelnemers ervaren wat zij precies bedoelde. Zij deed oefeningen met de aanwezigen die zorgden voor een betere aarding, een bewustere en daardoor betere ademhaling, maar ook bijvoorbeeld een oefening die resulteerde in het aanspreken van de eigen intuïtie.

De oefeningen maakten bij veel aanwezigen het nodige los. Enkelen voelden zich misschien wat ongemakkelijk, anderen stelden zich open voor haar oefeningen waardoor er daarna geanimeerde gesprekken plaatsvonden. Simpele oefeningen met een voelbaar resultaat, overdenkingen en discussies over de echte drivers die horen bij het ondernemen, bij het zijn van ondernemer. De gesprekken gingen over bezieling en passie, over de persoonlijke ambities van morgen en overmorgen.

Ik had de stellige indruk dat veel van de aanwezigen niet alleen morgen nog nadenken over deze middag, maar er ook wat/veel mee zullen gaan doen.

Alef Dekker
DOWNTOP (Langezwaag)
Uitdagen, Sparren & Ontwikkelen

Thema's

Partners