JNO Leiderschap

JNO 18 Feb 2011

Terugblik op de bijeenkomst van JNO in het kader van Inspirerend Leiderschap bij British American Tobacco in Groningen van 15 februari jongstleden.

Leiderschap

Leiderschap, een term die door velen al vanuit diverse gezichtspunten is benaderd. Maar op de manier waarop Janine Meins dat dinsdag 15 februari bij BAT Niemeyer deed was voor de aanwezigen een geheel nieuwe. Mariamanagement of Fransicaans leiderschap was de titel.

De waarden waarmee deze twee personen (Maria en Fransiscus) door het leven gingen zijn goed toe te passen binnen de huidige tijd. De brug naar Zeus, Aphrodite, Poseidon, Hera en Demeter werd middels een vraag over de eigen, huidige leiderschapstijl geslagen.

Een inspirerende bijeenkomst waarin de verschillen tussen vrouwelijk (Maria) en mannelijk (Fransiscus) leiderschap nadrukkelijk aan de orde zijn gekomen. De vele vragen naar een handout hebben de indruk achtergelaten dat de deelnemers na twee uur met het onderwerp nog niet klaar waren.

Thema's

Partners