Internationaliseringscongres AIESEC en VNO-NCW Noord

AIESEC Internationaliseringscongres People, Planet, Profit 14 Mrt 2013

AIESEC en VNO-NCW Noord organiseerden woensdag 13 maart voor de achtste keer het Internationaliseringscongres. Thema dit jaar was "People, Planet, Profit": diverse sprekers lieten hun licht schijnen over vraagstukken als duurzaamheid, energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Positieve geluiden over geslaagde duurzame initiatieven werden afgewisseld met bijdragen over de noodzaak van energiebesparing en de verstrekkende gevolgen van globalisering en verschuivende krachtenvelden in onze mondiale economie.

Zes sprekers kregen de kans hun toekomstvisie te schetsen wat betreft duurzaam ondernemen. Zij namen elk één van de drie P's (People, Planet, Profit) als uitgangspunt en lieten treffend zien wat huidige maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen voor gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop wij zakendoen. Een uitgebreide terugblik op het Internationaliseringscongres met aandacht voor achtergronden zal verschijnen in de tweede editie van NoordNieuws.

Partners