Groningen Seaports

seaports 28 Mei 2014

VNO-NCW Noord bracht op 22 en 23 mei een bedrijfsbezoek aan Groningen Seaports. Het werden twee bijzondere bijeenkomsten, met naast een toelichting op de ontwikkelingen in de haven in Delfzijl en de Eemshaven een actief programma. Zo maakten de leden een haventour per elektrische fiets en een rondvaart met RIB's onder de noemer ‘Zout aan de broek’. Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Recent is Groningen Seaports verzelfstandigd en heeft het als overheids-NV dezelfde status als andere grote havens. Tijdens het bezoek lichtte directeur Harm Post toe wat dit betekent voor de toekomst van de haven in Delfzijl en de Eemshaven en de regio. Meer hierover leest u in de komende editie van NoordNieuws.

Partners