photo

‘Nieuw kabinet moet vastgoedfonds helpen initiëren’

16 Mrt 2017 - VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. Deze stabiliteit is nodig om de vraagstukken waar Noord-Nederland voor staat aan te kunnen pakken.

Lees meer

Nieuw initiatief van VNO-NCW Noord wil verbondenheid stimuleren

02 Mrt 2017 - VNO-NCW Noord lanceerde eind januari een nieuw initiatief: INNPACT. Een initiatief dat ervoor moet gaan zorgen dat de vereniging samen met haar leden voor meer impact in Noord-Nederland gaat zorgen.

Lees meer

‘De meest vitale werkplek van Noord-Nederland’

21 Feb 2017 - Op Sportpark Corpus den Hoorn zal vanaf medio 2017 het TopsportZorgCentrum gaan verrijzen. Een multifunctioneel gebouw dat topsport, topzorg, topkennis en top-ondernemen verbindt en een brug slaat naar de breedtesport en naar vitaliteit in Noord-Nederland. VNO-NCW MKB Noord zal de derde verdieping gaan betrekken.

Lees meer

Herbenoeming Hans de Boer als voorzitter VNO-NCW

26 Jan 2017 - Hans de Boer is door het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW aangezocht en bereid gevonden om een tweede termijn (medio 2017 tot medio 2020) als voorzitter te fungeren van de Ondernemersvereniging VNO-NCW.

Lees meer

VNO-NCW Noord en MKB Noord vormen vanaf nu één vereniging

04 Jan 2017 - VNO-NCW Noord en MKB Noord vormen vanaf nu één vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er met luid applaus ingestemd met de statutaire verankering van de samenwerking tussen VNO-NCW Noord en MKB Noord. “Een historisch en uniek moment”, zegt directeur Lambert Zwiers. “In Nederland is dit nog niet eerder voorgekomen.”

Lees meer

VNO-NCW MKB Noord is robuuste vereniging met twee labels

12 Dec 2016 - Dit jaar schreven de leden van VNO-NCW Noord geschiedenis. Zij stemden tijdens de Algemene Ledenvergadering in met de statutaire verankering van de samenwerking tussen VNO-NCW Noord en MKB Noord. Met recht een historisch moment, aldus voorzitter Alfred Welink en directeur Lambert Zwiers.

Lees meer

‘Aanleg Zuidelijke Ringweg definitief van start’

19 Okt 2016 - VNO-NCW MKB Noord is verheugd over de uitspraak van de Raad van State dat het project ‘Zuidelijke Ringweg Groningen’ nu definitief kan worden uitgevoerd.

Lees meer

Partners