Nieuws

 • 16 Mrt 2017 Stemmen ‘Nieuw kabinet moet vastgoedfonds helpen initiëren’

  VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn blij dat de verkiezingsuitslag een duidelijke wens uitdrukt voor een stabiel Nederland te midden van een onrustige wereld. Deze stabiliteit is nodig om de vraagstukken waar Noord-Nederland voor staat aan te kunnen pakken.

 • 02 Mrt 2017 INNPACT Nieuw initiatief van VNO-NCW Noord wil verbondenheid stimuleren

  VNO-NCW Noord lanceerde eind januari een nieuw initiatief: INNPACT. Een initiatief dat ervoor moet gaan zorgen dat de vereniging samen met haar leden voor meer impact in Noord-Nederland gaat zorgen.

 • 21 Feb 2017 TsZc ‘De meest vitale werkplek van Noord-Nederland’

  Op Sportpark Corpus den Hoorn zal vanaf medio 2017 het TopsportZorgCentrum gaan verrijzen. Een multifunctioneel gebouw dat topsport, topzorg, topkennis en top-ondernemen verbindt en een brug slaat naar de breedtesport en naar vitaliteit in Noord-Nederland. VNO-NCW MKB Noord zal de derde verdieping gaan betrekken.

 • 26 Jan 2017 Hans de boer ALV Herbenoeming Hans de Boer als voorzitter VNO-NCW

  Hans de Boer is door het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW aangezocht en bereid gevonden om een tweede termijn (medio 2017 tot medio 2020) als voorzitter te fungeren van de Ondernemersvereniging VNO-NCW.

 • 04 Jan 2017 Algemene Ledenvergadering VNO-NCW Noord en MKB Noord vormen vanaf nu één vereniging

  VNO-NCW Noord en MKB Noord vormen vanaf nu één vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er met luid applaus ingestemd met de statutaire verankering van de samenwerking tussen VNO-NCW Noord en MKB Noord. “Een historisch en uniek moment”, zegt directeur Lambert Zwiers. “In Nederland is dit nog niet eerder voorgekomen.”

Partners