Met een Noordgang ondernemen 

De kracht van VNO-NCW Noord is het veelzijdige netwerk van ruim 1400 persoonlijke leden. Om naast het leggen van nieuwe contacten ook de mogelijkheid tot kennis en ervaringsuitwisseling te vergroten, is VNO-NCW Noord in 2009 van start gegaan met Noordgangen. Inmiddels zijn er in Groningen, Friesland en Drenthe al meer dan 20 Noordgangen actief.

Noordgangen zijn groepen van ongeveer twintig leden van VNO-NCW Noord uit verschillende sectoren die vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komen om zich over onderwerpen van (sociaal)-economische of maatschappelijke aard te buigen. De leden bepalen zelf de onderwerpen van de bijeenkomsten.

Diepgang

De Noordgangen zijn bedoeld voor leden die behoefte hebben aan uitwisseling van kennis en ervaring en verdieping willen op voor hen relevante terreinen en onderwerpen. Wat zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Hoe ontwikkelt de economische situatie zich? Welke externe factoren, zoals wet- en regelgeving, spelen een rol? Hoe ontwikkelen interne behoeftes zich binnen organisaties? De Noordgang biedt een platform waarin vraagstukken, trends en ontwikkelingen worden benoemd, gedeeld en bediscussieerd. Door uitwisseling van kennis en ervaring worden nieuwe inzichten verworven. Een Noordgang zorgt voor verbreding en verdieping. Door de vaste samenstelling ontstaat er een vertrouwensband tussen de leden waardoor ook persoonlijke zaken aan de orde kunnen worden gesteld.

Betrokken

In een Noordgang leert u andere leden beter kennen. Door mee te doen in een Noordgang maakt u niet alleen deel uit van een groep ondernemers, maar ervaart u ook alle aspecten van de vereniging VNO-NCW Noord. Actuele onderwerpen worden besproken, ervaringen uit de dagelijkse praktijk worden uitgewisseld en nieuwe contacten worden opgedaan.

De Noordgang kent een aantal belangrijke basisvoorwaarden:

-      Open cultuur

-      Vertrouwelijkheid

-      Praktisch en resultaatgericht

-      Evenwicht in ‘halen’ en ‘brengen’ van deskundigheid en ervaring.

-      Geen onderlinge acquisitie

Door deel te nemen aan een Noordgang, geeft u actief invulling aan het lidmaatschap van VNO-NCW Noord. Bovendien kunnen onderwerpen die in een Noordgang geagendeerd worden, als voeding dienen voor de belangenbehartiging door VNO-NCW Noord.

Voorwaarden

Deelname aan een Noordgang is gratis. Alleen kosten die gemaakt worden, zoals dinerkosten, worden door de leden zelf betaald. Bijeenkomsten van een Noordgang zijn alleen toegankelijk voor de leden van die Noordgang. Lidmaatschap aan een Noordgang is niet overdraagbaar. Betrokkenheid bij de Noordgang is essentieel. Voor het goed functioneren van een Noordgang is het van belang dat leden minimaal vier van de zes bijeenkomsten bijwonen.

Deelnemen

Heeft u interesse om deel te nemen aan een Noordgang in uw regio? Stuur dan een bericht naar noordgang@vno-ncwnoord.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de regionale spreiding van de deelnemers zal het aantal Noordgangen continu uitgebreid worden. Wij streven ernaar om uiteindelijk iedereen die zich aanmeldt, in te delen bij een Noordgang.

 

Noordgang-groep

Wanneer

Noordgang Groningen I

woensdagen van 08.00u – 10.00u

Noordgang Groningen II

donderdagen van 16.00u – 18.00u

Noordgang Groningen III

woensdagen van 12.00u – 14.00u

Noordgang Groningen IV

donderdagen van 12.00u – 14.00u

Noordgang Groningen V

woensdagen van 16.00u - 19.00u

Noordgang Groningen VI

dinsdagen van 12.30u – 14.30u of 16.00u – 18.00u

Noordgang Groningen VII

maandagen van 15.00u – 18.00u

Noordgang Friesland

woensdagen of donderdagen van 16.00u – 18.00u

Noordgang Friesland west

woensdagen van 17.00u – 18.00u

Noordgang DDO
(Drachten Dokkum Oosterwolde)

donderdagen van 12.00u – 14.00u of 16.00u – 18.00u

Noordgang Heerenveen-Joure

maandagen van 16.00u-18.00u

Noordgang Sneek

Varieert

Noordgang Leeuwarden

woensdagen van 07.00u – 09.00u of 17.00u – 19.30u

Noordgang Drenthe

dinsdagen of woensdagen van 16.00u – 18.00u

Noordgang Noord Drenthe

vrijdagen van 15.00u – 18.00u

Noordgang Zuidoost Drenthe

dinsdagen van 16.00u – 18.00u

Noordgang Zuidwest Drenthe

woensdag 16.00u- 19.00u

Noordgang Noord

donderdagen 16.00u – 18.00u

Noordgang Noord II

donderdagen van 16.00u – 18.00u

Noordgang JNO/VNO

dinsdagen van 16.00u - 18.00u

Partners