VNO-NCW Noord
Stem van ondernemend Noord-Nederland

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie van Noord-Nederland. Als gerespecteerd belangenbehartiger van 12.000 bedrijven zet VNO-NCW Noord zich in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat met een scherp oog voor het ondernemersbelang in het Noorden.

De kracht van VNO-NCW Noord schuilt in de combinatie tussen deze belangenbehartiging en toegang die wij bieden tot een breed netwerk van werkgevers in Noord-Nederland, variërend van multinationals tot MKB-bedrijven.

Netwerk

Met ruim 1.450 persoonlijke leden biedt VNO-NCW Noord een toegankelijk, veelzijdig en invloedrijk netwerk voor ondernemers en werkgevers in Noord-Nederland. De vele interessante ledenbijeenkomsten die jaarlijks georganiseerd worden, bieden niet alleen de mogelijkheid om kennis op te doen. Maar ook om uw netwerk uit te breiden, ervaringen uit te wisselen en zakelijke contacten te leggen. Het verenigingsgevoel speelt een belangrijke rol bij VNO-NCW Noord. Lid zijn betekent meedoen.

In dit kader biedt VNO-NCW Noord haar leden jaarlijks een breed palet aan bijeenkomsten; van grootschalige events als het Ondernemersgala, de Willem Lodewijk Conferentie, Meet the Chairmen of de Eindejaarsreceptie tot kleinschalige als Noordgangen, netwerksessies, workshops en andere specifieke bijeenkomsten. Kortom: VNO-NCW Noord streeft naar maatwerk voor haar leden.

Belangenbehartiging

VNO-NCW Noord behartigt de belangen van ondernemers in Noord-Nederland en is een gerespecteerd gesprekspartner voor vele overheden. Zij is de stem van ondernemend Noord-Nederland tegenover vakbeweging, milieuorganisaties, kennisinstellingen en politieke partijen. De belangen van ondernemers worden behartigd door directe lobby, deelname aan georganiseerd overleg en vertegenwoordiging in vrijwel alle voor ondernemers relevante gremia. Hierbij wordt nauw samengewerkt met MKB-Nederland Noord.

Informatievoorziening

Leden ontvangen vijf keer per jaar het magazine NoordNieuws met informatie over regionale en landelijke ontwikkelingen in ondernemersland en de activiteiten van VNO-NCW Noord. Daarnaast wordt tweewekelijks het landelijke opinieblad Forum verstuurd. Elk lid van VNO-NCW Noord heeft toegang tot onze ledenlijst waarbij alle belangrijke gegevens van en voor ondernemend Noord-Nederland binnen handbereik zijn. Ook kunnen leden voor informatie over bijeenkomsten en informatievoorziening terecht op de website www.vno-ncwnoord.nl.

Het secretariaat van VNO-NCW Noord is voor leden een klankbord en vraagbaak op het gebied van ondernemingsproblematiek en bedrijfsomgeving. VNO-NCW Noord adviseert zelf of kan doorverwijzen naar de juiste instanties zoals brancheorganisaties, kennisinstellingen en overheidsinstellingen.

Thema's

VNO-NCW Noord houdt zich bezig met thema´s die voor ondernemers betekenisvol zijn, zoals verbetering van infrastructuur, vermindering van de regeldruk, de inrichting van bedrijventerreinen, de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en de bestuurskracht van lokale overheden. Rondom deze en andere onderwerpen worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd en initiatieven genomen.

Organisatie

VNO-NCW Noord vertegenwoordigt als één van de vijf regionale verenigingen de landelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW in Drenthe, Groningen en Fryslân. De organisatie heeft een noordelijk bestuur en drie provinciale besturen, bestaande uit herkenbare betrokken ondernemers.

Kortom, VNO-NCW Noord:

> een veelzijdig en invloedrijk netwerk

> meer dan veertig bijeenkomsten per jaar

> belangenbehartiger tegenover vakbeweging, NGO’s, milieuorganisaties, rijksoverheid en lagere overheden

> kennisbron en thuishaven voor ondernemend Noord-Nederland

> een sterk clubgevoel en bereidheid met elkaar te delen

> vraagbaak en deuren openend

Google+

Partners