5 verenigingen, 1 concern

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. VNO-NCW doet dit via samenwerking in één concern met de regionale verenigingen VNO-NCW Noord, VNO-NCW Midden, VNO-NCW West, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

De regionale werkgeversverenigingen kennen het persoonlijk lidmaatschap. Directieleden van in de regio gevestigde ondernemingen kunnen lid worden. Dat maakt de verenigingen tot een aantrekkelijk kader voor netwerkvorming en kennisuitwisseling, en een platform voor bezinning op maatschappelijke vraagstukken. De contacten verlopen via ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, kringen en studieclubs.
Naast het persoonlijk lidmaatschap kennen regionale verenigingen ook het ondernemingslidmaatschap. Via het lidmaatschap van de onderneming hebben de directieleden van in de regio gevestigde bedrijven op deze manier rechtstreeks invloed op de belangenbehartiging in de regio.

De leden van de regionale verenigingen krijgen schriftelijk informatie via regiobulletins en ontvangen elke 14 dagen het VNO-NCW-opinieblad Forum.

De naam VNO-NCW (officieel: Vereniging VNO-NCW) is een samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). Sinds de fusie van VNO en NCW (formeel op 31 december 1996) worden de volledige namen van de rechtsvoorgangers van VNO-NCW niet meer gebruikt. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (bedrijfstak)organisaties vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector.

VNO-NCW Midden

De provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht vormen het werkgebied van VNO-NCW Midden.

Algemeen secretaris (interim) : dhr. J.M. de Vet

Klik hier voor de eigen website van VNO-NCW Midden

Jhr mr G.W. Molleruslaan 41
Postbus 10475
7301 GL Apeldoorn
Telefoon: 055 - 5222 606
Fax: 055 - 5214 985
E-mail: info@vno-ncwmidden.nl

VNO-NCW West

De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vormen het werkgebied van VNO-NCW West.

Algemeen secretaris: dhr. H.S.H. Mooren

Klik hier voor de eigen website van VNO-NCW West

de 'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 93073
2509 AB Den Haag
Telefoon: 070 349 08 10
Fax: 070 349 08 08
E-mail:info@vno-ncwwest.nl

Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)

De provincies Noord-Brabant en Zeeland vormen het werkgebied van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW).

Algemeen secretaris: dhr. M van Campen

Klik hier voor de eigen website van Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)

Reitseplein 5
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Telefoon: 013 - 5944 381
Fax: 013 - 4635 693
E-mail: info@bzw.nl

Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV)

De provincie Limburg vormt het werkgebied van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

Algemeen secretaris: dhr. W. Weijnen

Klik hier voor de eigen website van Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV)

Godsweerdersingel 77
Postbus 474
6040 AL Roermond
Telefoon: 0475 - 352 600
Fax: 0475 - 352 601
E-mail: secretariaat@lwv.nl

Partners