Besturen

VNO-NCW Noord heeft drie provinciale besturen en een noordelijk bestuur. Het noordelijk bestuur komt voort uit de drie provinciale besturen. Samenstelling per 1-1-2016:

Bestuur VNO-NCW Noord

   

Voorzitter
Alfred Welink, DGA Next, Assen

Vicevoorzitters
Eelco Koehoorn, Boer & Croon, Groningen
John Kauffeld, Stichting Espria, Meppel
Sjoerd Galema, Hartwerd

Penningmeester
Gerrit Keen, ING Bank NV, Zwolle

 


Leden

 

Cas König, Klesch Aluminium, Delfzijl

Gerrit Keen, ING Bank NV, Zwolle

Douwe Faber, E kwadraat advies, Leeuwarden

Tjitte Folkertsma, MediaCT, Groningen

Anja Kanters, Donker BV, Sneek

Han de Ruiter, Bestuur Hanzehogeschool, Groningen

John Kauffeld, Stichting Espria, Meppel

Chris van der Voorn, TRES internet, Heerenveen

Martin van der Leest, Frans Nooren BV, Stadskanaal 

Gerard Kremer, NLInvesteert, Assen

 

Pieternel Schomaker, Schomaker Mannenmode, Assen


Lambert Zwiers
Directeur VNO-NCW Noord

      

Bestuur VNO-NCW Groningen

   

Voorzitter
Eelco Koehoorn, Boer & Croon, Groningen

Vicevoorzitter
Cas König, Klesch Aluminium, Delfzijl


Leden

 

Nina Beswerda, Faktoo, Groningen

Jan Loeters, Rabobank Stad en Midden Groningen, Groningen

Johan Visser, Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, Farmsum

Keimpe Postema, Feithhuis Exploitatie BV, Groningen

Erik van 't Hoff, Parvis Holding BV, Groningen

Han de Ruiter, Hanzehogeschool, Groningen

Martin van der Leest, Sealteq Group, Stadskanaal 

Paul Schipper, Nedmag, Veendam  


Secretaris

Jan-Willem Lobeek
Senior manager VNO-NCW Noord
lobeek@vnoncw-mkbnoord.nl

tel. 050-5343844
06-21882870

 

       

Bestuur VNO-NCW Friesland

   

Voorzitter
Sjoerd Galema, Hartwerd

Vicevoorzitter
Anja Kanters, Donker B.V., Sneek


Leden

 

Biense Dijkstra, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward

Ben Muijselaar, Oenema Aannemings- en Transportbedrijf BV, Oosterwolde

Douwe Faber, E kwadraat advies, Leeuwarden

Han Mulder, Floronet Holding BV, Bolsward

Renate Westdijk, Enwestdijk, Leeuwarden

Mascha Perquin-Sarneel, Foodtruck Mama Mascha, Hilaard

Jan van der Linden, Deloitte, Leeuwarden

Kor Visscher, Philips Consumer Lifestyle, Drachten

 

Chris van der Voorn, TRES internet, Heerenveen

Secretaris
Akke Groenewoud
Adjunct-directeur VNO-NCW Noord
groenewoud@vnoncw-mkbnoord.nl
tel. 050-5343844
06-21882871

 

 

   

Bestuur VNO-NCW Drenthe

   

Voorzitter
John Kauffeld, Stichting Espria, Meppel

Vicevoorzitters
Pieternel Schomaker, Schomaker Mannenmode, Assen

Dorothea Piek, Buro Goeie Grond, Groningen


Leden

 

Albert Bruins Slot, Drenthe College, Assen

Eric Calkhoven, Calkhoven Bedrijfsadvies, Emmen

Hans Jansen, NAM, Assen

Alfred Koop, Watter BV, Assen

Bernard Nederhoed, Harwig BV, Emmen

Robbert Wittmaekers, Volker Wessels Telecom BV, Assen

Roland Ogink, de Jong & Laan, Assen

Jan Albert Westenbrink, Stichting Marketing Drenthe, Assen

Hilbert Wiechers, Wiechers Wonen, Dwingeloo

 

Secretaris
Sjoerd Wind
Manager belangenbehartiging VNO-NCW Noord
wind@vnoncw-mkbnoord.nl
tel. 050-5343844
06-57555303

 

 

 

Partners