Lid worden

Wilt u lid worden van VNO-NCW Noord? Download hier het lidmaatschapsformulier en stuur deze ingevuld naar:

VNO-NCW Noord
Postbus 132
9700 AC Groningen

Digitaal
U kunt ook het formulier digitaal invullen en (per mail) opsturen. Klik hier voor het formulier en open het vervolgens met Adobe Reader / sla het bestand op op uw PC. Onderaan de tweede pagina vindt u een button 'versturen'.

Meer informatie

Via deze link vindt u achtergrondinformatie over VNO-NCW Noord. Indien u behoeft heeft aan meer informatie of een persoonlijk gesprek, neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Lidmaatschap opzeggen

In artikel 11, lid a (*) van de statuten van de vereniging VNO-NCW Noord te Groningen van 3 januari 2017 is geregeld dat u als lid het lidmaatschap kunt opzeggen. In dit artikellid is bepaald dat u als lid het lidmaatschap kunt opzeggen vóór 1 oktober van een kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt aan het eind van datzelfde kalenderjaar.

Deze opzegtermijn is volgens artikel 36 van boek 2, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek juist. De eerste zin van dit artikellid geeft een vereniging de vrijheid om een afwijkende opzegtermijn te hanteren. De tweede zin van dit artikellid bepaalt dat u als lid het lidmaatschap kunt beëindigen tegen het einde van het kalenderjaar, dat volgt op dat kalenderjaar waarin wordt opgezegd. Met andere woorden: een opzegging tegen het einde van het kalenderjaar is altijd mogelijk.

(*) Artikel 11

Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

a.    door opzegging door het lid, schriftelijk en voor één (1) oktober van een lopend kalenderjaar, tegen het einde van het boekjaar. In geval van opzegging door een lid blijft de contributie over het boekjaar, waarin het lidmaatschap eindigt, ten volle verschuldigd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap voor een volgende jaartermijn door;

Statuten

Via deze link kunt u de statuten van VNO-NCW Noord downloaden.


Kosten

De contributie, exclusief BTW, bedraagt in 2018 voor 1e leden:

0 - 50 medewerkers               660,00 euro
51 - 250 medewerkers           915,00 euro
251 - 1000 medewerkers    1.385,00 euro
> 1000 medewerkers          2.160,00 euro

Voor 2e of volgende leden:

0 - 50 medewerkers              327,50 euro
51 - 250 medewerkers          435,00 euro
251 - 1000 medewerkers      542,50 euro
> 1000 medewerkers            542,50 euro

Partners