VNO-NCW en MKB Noord: What’s in it for you?

De opdracht van VNO-NCW en MKB Noord is ervoor te zorgen dat er een goed ondernemersklimaat heerst in Noord-Nederland. In de folder ‘What’s in it for you’ kunt u lezen welke zaken VNO-NCW en MKB Noord in 2016 hebben gerealiseerd door invloed uit te oefenen op overheid en politiek. Denk aan het project Ondernemersvriendelijk Aanbesteden, onze rol bij Groningen Bereikbaar, de start van het Energy College, de spoorlijn Groningen-Bremen en het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân.

Naast deze lobbyfunctie stimuleren VNO-NCW en MKB Noord dat ondernemers in Noord-Nederland elkaar kennen en van elkaar leren. In de folder vindt u een overzicht van de tientallen ledenbijeenkomsten die wij het afgelopen jaar hebben georganiseerd.


Partners