ING Bank

Sinds januari 2016 hebben de ING Bank en VNO-NCW Noord hun samenwerking bekrachtigd door een strategisch partnerschap te sluiten. Met dit partnerschap is een programma opgesteld waardoor ondernemerschap in Noord-Nederland wordt gestimuleerd om bij te dragen aan de economische groei, werkgelegenheid en welbevinden in de regio.

De samenwerking tussen ING Bank en VNO-NCW Noord wordt langs verschillende kanalen tot uitdrukking gebracht. Bijvoorbeeld via Ondernemer Coacht Ondernemer en in april 2016 is de IndustrieTOP Noord-Nederland georganiseerd. Dit is een ander sprekend voorbeeld van samenwerking en kennisdeling. Om de industrie in Noord-Nederland verder te versterken zijn topondernemers bij elkaar gebracht om met elkaar van gedachten te wisselen over de regionale industrie- agenda. Deze middag stond in het teken van ‘verbindingen voor een sterkere industrie in Noord-Nederland’.

Op 18 oktober 2017 vindt de volgende IndustrieTOP Noord – Nederland plaats. 

“VNO-NCW  Noord legt verbindingen en dat is een van de redenen dat wij de samenwerking aan zijn gegaan”, zegt Klaas Jan Hutten, directeur Industrie ING Grootzakelijk Regio Noord-Oost. “Daarnaast hebben wij hetzelfde doel voor ogen om voor ondernemers een aantrekkelijk klimaat te creëren waar met plezier gewerkt, gewoond en gestudeerd wordt in onze prachtige regio.”

 

De Friesland Zorgverzekeraar

Vitaal leven en werken moet doordringen tot in de bouwstenen van ons noordelijk DNA. Daarom zijn De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW Noord een strategisch partnerschap aangegaan. Doel? Werkgevers en hun werknemers bewust laten worden van een gezonde leef-en werkstijl, waardoor vitaliteit en gezondheid verankerd worden in het noordelijk bedrijfsleven.

De Friesland Zorgverzekeraar en VNO-NCW Noord werken al langer samen. We organiseerden onder meer de eerste vijf edities van de Willem Lodewijk Conferentie en ook voor de komende vijf edities is de samenwerking vastgelegd.

Het strategische partnerschap met VNO-NCW Noord sluit aan bij de visie van De Friesland Zorgverzekeraar op (vitaal) ondernemerschap. ‘ Op deze manier brengen wij energie bij elkaar om zo meer energie te genereren’ licht Ingrid Wiechers, directeur business unit klant & commercie bij de Friesland Zorgverzekeraar, toe. ‘ Net zoals VNO-NCW Noord willen wij verbinden, verrijken, prikkelen om ondernemerschap en werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Wiechers ziet een parallel met VNO-NCW Noord; ‘ beide partijen werken op een snijvlak. De Friesland Zorgverzekeraar op het snijvlak tussen de zorgsector en ondernemers. VNO-NCW Noord is een belangrijke schakel tussen overheid en ondernemers. Zo zijn er samen veel verbanden en winst te maken’. Met betrekking tot het stimuleren van vitaal ondernemerschap en gezonder langer doorwerken, trekken partijen samen op en nemen hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In de loop van 2017 zal meer bekend worden gemaakt over de activiteiten en projecten die samen worden georganiseerd.

Partners