VNO-NCW Noord over Miljoenennota: De signalen staan te lang op rood; Geef snel meer voorrang aan economie

16 Sep 2003

HAREN, 16 september 2003 - Nederland heeft zich in korte tijd verplaatst van de voorhoede naar de staartpositie van het Europese peloton. Al bijna 2 jaar vertoont de economie mankementen. Ondernemingen hebben snel meer zuurstof nodig. De remweg naar een omslagpunt duurt te lang. Er moeten nu maatregelen worden getroffen om toekomstige generaties niet te confronteren met onbetaalbare overheidsfinanciën.

Naast saneren zal er ook moeten worden geïnvesteerd. De economie vraagt om meer dan alleen ombuigingen ten behoeve van het tekort. Een structuurversterkend beleid is dringend noodzakelijk. Dat betekent beslist meer investeren in infrastructuur en de kenniseconomie.
VNO-NCW Noord is positief over het algemene beleid van het kabinet. Maar het moet twee tandwielen hoger.

Het kabinet dient zich krachtiger in te zetten voor economisch herstel dat zijn vertaling krijgt in een verantwoord loonbeleid. Economische groei ontstaat ook door een meerjarig volgehouden loonmatiging die zonder centraal akkoord lastig is te verwerven. Het is positief dat het kabinet ernaar streeft ondernemingen wat betreft lastenverzwaring te ontzien. Lastenverzwaring zou gezien de slechte economische situatie zeer onverstandig zijn. Maandelijks komen er 14.000 werklozen bij zonder uitzicht op een snelle verbetering. 

Het aangekondigde offensief tegen hinderlijke regelzucht en bureaucratie is vaker aangekondigd. Dit jaar geen woorden maar daden. Ondernemers willen vooral ondernemen. 

Noord-Nederland zal in 2004 alles op alles moeten zetten om bij laag economisch tij nieuwe marktimpulsen te genereren. Het Kompas voor het Noorden biedt handvatten om met meer gedecentraliseerd rijksbeleid de regio extra vaart te geven. Het Rijk en de regio moeten de mogelijkheden die er zijn voor private investeringen via privaat publieke samenwerking (pps) voluit benutten. 

VNO-NCW Noord is zeer verheugd over de ondersteuning in deze Miljoenennota voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. De aanleg van een zweeftreinverbinding tussen het Noorden en de Randstad op termijn draagt in belangrijke mate bij aan een duurzame structurele versterking van het vestigingsklimaat in Noord-Nederland.

Thema's

Partners