Zalm kan eerste bezuinigingswinst inkoppen

18 Sep 2003

HAREN, 18 september 2003 - De bezuinigingen van de rijksoverheid laten ook de overheidsdiensten zelf niet ongemoeid. Een aantal ministeries is reeds bezig met het centraliseren van stafafdelingen en het bundelen van diensten. Voorts heeft het Kabinet besloten tot de oprichting van een shared service center (ssc) HRM voor personeelsregistratie en salarisadministratie. Vooralsnog wordt niet overwogen Noord-Nederland als vestigingsplaats te kiezen.Terwijl dit toch een jaarlijkse besparing van ruim 10% kan opleveren.

Uit een onderzoek dat in oktober 2002 in opdracht van VNO-NCW Noord door de Stec Groep is uitgevoerd wordt aangetoond dat bedrijven en non-profit instellingen die zich oriënteren op een vestigingslocatie voor hun ssc’s in Noord-Nederland 22% goedkoper uit zijn dan in de Randstad. Ook voor overheidsdiensten zijn aantrekkelijke kostenvoordelen te behalen bij vestiging van een ssc in de noordelijke regio. We praten nog steeds over ruim 10% kostenvoordeel. Een autonoom voordeel dat te maken heeft met lagere kosten voor personeel en huisvesting. Juist de Rijksoverheid zou hier gevoelig voor moeten zijn.

Op kamervragen hierover suggereert staatssecretaris Van Gennip echter dat er voor de centers van de rijksdiensten geen nieuwe vestigingen komen. Voor het 'salariscenter' komen wel twee nieuwe vestigingsplaatsen. Maar de staatssecretaris geeft aan dat die niet in het Noorden komen en wijst op de 'sociale gevolgen voor bestaand personeel, en daarmee samenhangende kosten'. Dit standpunt is nogal kortzichtig. Ten eerste zal bij een vestiging van een ssc altijd verhuisd moeten worden omdat ondersteunende activiteiten worden gecentreerd. En doordat het om ondersteunende activiteiten gaat zijn ssc’s in principe niet gebonden aan de nabijheid van klanten of een representativiteit van een locatie of regio. Hierdoor kan de overheid kiezen voor de goedkoopste regio die voldoende (hoog opgeleid) personeel en ruimte kan bieden. 

VNO-NCW Noord is van mening dat voorkomen moet worden dat de rijksoverheid vanuit een natuurlijke reflex alles concentreert in Den Haag en omgeving. Economie is een teamsport van de regio’s. Een blind navelstaren vanaf Haagse burelen frustreert een evenwichtige ontwikkeling van ’s lands economie. 

Gelukkig zijn er nog geen besluiten gevallen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarom pleit VNO-NCW Noord voor vestiging van overheids-ssc’s in Noord-Nederland. Dit draagt bij aan de zo gewenste spreiding van bedrijvigheid en een harmonisatie van groeicijfers in Nederland. Het sluit aan bij het Langmanaccoord dat erop gericht is een stuk extra bedrijvigheid en werkgelegenheid in de noordelijke regio te accommoderen. Juist een rijksoverheid die zich moet verantwoorden over de inzet van schaarse publieke middelen, dient extra gevoelig te zijn voor de potentiële mogelijkheden die specifieke regio’s hierbij kunnen vervullen. Het zou dan ook hoogst merkwaardig zijn dat in deze tijd van forse bezuinigingen een aantoonbare bate bewust over het hoofd wordt gezien. Zalm krijgt zijn eerste bezuiniging immers op een presenteerblaadje aangeboden.

Thema's

Partners