Zweeftrein creëert duurzame banen

22 Sep 2003

Haren, 22 september 2003 - Naarmate een regio verder van de Randstad verwijderd is, neemt de economische dynamiek af. Dit is des te meer het geval, als de regio niet op één van de verbindingsassen naar de andere economische kernregio’s van Europa ligt. De eigen markt moet dan de basis vormen voor de ontwikkeling. De regio Noord-Nederland vormt een te kleine basis voor de eigen ontwikkeling. De hardnekkige regionale werkloosheidscomponent is hiervan het treurige bewijs.

De publieke discussie over de Zuiderzeelijn als zweeftrein gaat om meer dan louter een vervoerverbinding. Het gaat om een nieuwe ruimtelijke kaart van Nederland, om economische concurrentiekracht, om innovaties op technisch terrein, om sociale rechtvaardigheid. De lijn is een krachtig middel om de kwaliteit van het bestaan te verhogen, voor werk, onderwijs en cultuur. Vitaliteit van een regio hangt ook af van het vasthouden van talent en expertise. De zweeftrein verbindt de economische kwetsbaarheid van het Noorden als gevolg van een lage bevolkingsdichtheid en daarmee samenhangende economische structuur met de nijpende ruimtedruk en economische dynamiek in belangrijke delen van de Randstad.

In het westen van Nederland zijn de grenzen van de groei bereikt. Tegenover schaarse ruimte staan onbetaalbare woningen, dure bedrijfslocaties en nog meer asfalt. Een supersnelle verbinding met het Noorden is dé manier om de Randstad te ontlasten. Met de aanleg van de Zuiderzeelijn kan de kaart van ons land ingrijpend worden gewijzigd. Het brengt arbeidspotentieel, ruimte en rust op één uur reistijd van het hart van de nationale economie. En zorgt voor economische groei zonder de nadelen van de Randstad, tegen een lagere ecologische prijs. 

Het snelste vervoermiddel verdient de voorkeur Een keuze voor de zweeftrein levert een doorbraak in de ruimtelijke ordening waar het hele land van profiteert. Zeven nieuwe stationslocaties die uitgroeien tot zeven regionale toplocaties. Die doorbraak is noodzakelijk. We kunnen jaar in jaar uit investering op investering blijven stapelen in het wegennet en het openbaar vervoer van de Randstad. Maar files, wachttijden en congestie lossen we er niet mee op. Nu de economie stagneert, de politiek op zoek is naar nieuwe legitimiteit en burgers in toenemende mate worden geconfronteerd met de grenzen van hun groei, is het tijd voor een diepte-investering in de leefbaarheid van Nederland. 

De uitstekende papieren van het Noorden komen pas echt tot hun recht wanneer de regio zich mentaal kan positioneren op de stedenring van de Randstad (in 55 minuten van Groningen naar Amsterdam inclusief zes haltes). Bedrijven gaan andere afwegingen maken in hun investeringsbeslissingen. Het noorden met zijn aantrekkelijkheden komt dichterbij te liggen. Zo kunnen de financiële voordelen in het Noorden zelfs oplopen tot 34 procent ten opzichte van een locatie elders in het land – het zoveelste ijzersterke argument om nog vandaag te beginnen met de aanleg van een snelle verbinding tussen Groningen en de Randstad. 

Alleen varianten die de regio substantieel tijdwinst opleveren dragen bij aan stimulering van de economie. Van alle alternatieven kan alleen de zweeftrein voldoen aan de eisen van een forse bekorting van de reistijd en het op een goede wijze ontsluiten van het tussenliggende gebied. Deze reistijdverkorting is noodzakelijk om het noorden aan te sluiten op de economische ontwikkelingen in het westen. Alleen de zweeftreinverbinding biedt het perspectief op een duurzame werkgelegenheidsgroei omdat het de noordelijke economie definitief uit zijn isolement haalt. Juist nu het economisch klimaat guurder wordt, mag geen twijfel bestaan over het immense belang van de aanleg van een zweeftreinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland. Cijfers alleen zijn onvoldoende om het belang van de zweeftrein te wegen. Het gaat om sociaal –maatschappelijke rechtvaardiging die hand in hand gaat met economische spreiding 

Hans Haerkens

Thema's

Partners