Ongebreidelde lastenverzwaring voor bedrijven in Hoogeveen

2 Okt 2003

HAREN, 2 oktober 2003 - De gemeente Hoogeveen is van plan de OZB in de komende jaren fors te verhogen. Het afgelopen jaar is de OZB reeds met 9% gestegen en in het komende jaar zal deze nogmaals met 11,5%gaan stijgen. In de daarop volgende jaren wil de gemeente de OZB jaarlijks met 5% ophogen. VNO-NCW Drenthe vindt deze lastenverhoging ongehoord. Een begrotingstekort van de gemeente kan niet rechtstreeks worden afgewenteld op bedrijven.

VNO-NCW Drenthe heeft begrip voor de moeilijke situatie in Hoogeveen. Door de teruglopende economie en de bezuinigingen van het kabinet is men genoodzaakt de inkomsten en uitgaven te heroverwegen. Ondernemingen in Hoogeveen ondervinden echter gelijksoortige problemen. Een grote lastenverzwaring voor ondernemers vindt VNO-NCW Drenthe niet geoorloofd. De werkgeversorganisatie is dan ook van mening dat de OZB niet meer dan een trendmatige stijging voor bedrijven en inwoners mag vertonen. Onze argumenten geven wij graag weer.

  • De basis van de OZB is de waarde van het vastgoed. De taxaties die in 2001 zijn vastgesteld dienen als uitgangspunt. Jaarlijks kunnen gemeenten hierop een inflatiecorrectie doorvoeren. Echter, pas bij de volgende taxatieronde heeft Hoogeveen een reden de OZB – los van de inflatie – aan te passen.
  • Het huidige lastenniveau in Hoogeveen voor bedrijven ligt naar Drentse maatstaven reeds behoorlijk hoog. Van de 12 Drentse gemeenten stond de gemeente Hoogeveen met de hoogte van de OZB op de vierde plek en dreigt nu met stip op de tweede plaats te komen.
  • Ook meent de gemeente Hoogeveen een tariefdifferentiatie te moeten toepassen, waarbij bedrijven zwaarder belast worden dan inwoners (132%). Vervolgens wordt de OZB fors verhoogd, voor zowel bedrijven als inwoners. Bij zo’n onevenredige belasting van bedrijven, verwachten wij een gelijkwaardig prioriteitenprogramma waarin compenserende maatregelen voor het bedrijfsleven worden aangegeven.
  • De OZB kan in onze ogen níet dienen als sluitpost van de begroting!

De motor voor de economische ontwikkeling van Hoogeveen zijn de bedrijven. VNO-NCW Drenthe is van mening dat de gemeente er goed aan doet het bedrijfsleven te koesteren: een gezonde economische ontwikkeling van Hoogeveen heeft immers ook direct invloed op de inkomsten en bestedingsmogelijkheden!

Thema's

Partners