Techniek met de paplepel ingieten

17 Okt 2003

Haren, 17 oktober 2003 – VNO-NCW Noord is buitengewoon enthousiast over het plan van minister Van der Hoeven (OCW) de integratie van ‘techniek’ in het onderwijs verder te stimuleren. Noord-Nederlandse scholen doen er goed aan van deze gelegenheid massaal gebruik te maken. De vraag naar technisch geschoold personeel blijft ook in Noord-Nederland de komende jaren onverminderd groot.

In een gezamenlijk overleg tussen de minister van OCW en technische brancheorganisaties is de intentie uitgesproken het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) voor de komende jaren verder uit te bouwen. VNO-NCW Noord kan zich hier helemaal in vinden. Het VTB project pakt de teruglopende interesse voor technische vakken bij de wortel aan. In het project wordt techniek al vanaf de basisschool geïntegreerd in het lespakket. Gewone praktische vaardigheden worden vanaf het begin van de schoolloopbaan opgewaardeerd naast het theoretisch leren.

De vraag naar technisch personeel in Nederland is al decennia vrijwel constant. Noord-Nederland kent een relatief grote vraag naar technische mensen, in samenhang met de forse hoeveelheid industriële en andere techniekgeoriënteerde bedrijven. Het aanbod van technisch personeel daalt echter voortdurend. Het aantal studenten dat kiest voor de bètavariant van het voortgezet onderwijs holt achteruit. Verder vermindert of stabiliseert de instroom in technische vervolgopleidingen, terwijl andere opleidingen een toename kennen. Alle reden dus om zeker ook in Noord-Nederland fors in te zetten op het vergroten van de instroom in technische opleidingen en technische beroepen. En daarvoor moet bij de wortel worden begonnen.

VNO-NCW Noord roept basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe op gebruik te maken van de mogelijkheden die de minister wil bieden! Van de 250 scholen die nu deelnemen aan het VTB project, zijn er slechts 10 in Noord-Nederland te vinden. (Vanuit een samenwerkingsverband van de gemeente Leek en de PABO van de Hanzehogeschool Groningen wordt op 8 scholen in Leek en 2 in Groningen techniek in het basisonderwijs ingevoerd.) Streven van de minister is dat in zes jaar tijd op tenminste 2.500 scholen techniek in het lesprogramma wordt geïntegreerd en dat nog eens 1.500 daarmee een eerste start hebben gemaakt. VNO-NCW Noord ziet graag dat een fors deel van dat aantal scholen zich in Noord-Nederland bevindt. Interesse voor techniek die nu met de paplepel wordt ingegoten draagt bij aan een prettig ondernemingsklimaat (nu en straks) voor noordelijke bedrijven!

Thema's

Partners