VNO-NCW Noord enthousiast over initiatief Energy Valley

13 Nov 2003

Haren, 13 november 2003 - VNO-NCW Noord onderkent het belang van de verdere uitbouw van een Energy Valley in Noord-Nederland en wil daar actief een bijdrage aan leveren. Mede in dat kader bracht een delegatie van ruim 150 leden van VNO-NCW Noord op woensdag 12 november een bezoek aan Gasunie Research in Groningen.

Gasunie Research maakt deel uit van de noordelijke energiecluster. Met name het hoge energiekennisniveau van het bedrijf draagt bij aan de competitieve kracht van de regio. Het belang en de potentiële ontwikkeling van Energy Valley voor de Nederlandse samenleving in termen van welvaartsgroei en duurzame werkgelegenheid is bovengemiddeld. Er is in Nederland slechts een beperkt aantal clusters van bedrijvigheid waarin ons land in internationaal opzicht zo’n vooraanstaande plaats inneemt.

VNO-NCW Noord staat achter het initiatief van Energy Valley, omdat naar haar mening de energiesector een belangrijk trekpaard kan zijn voor de Noord-Nederlandse economie. Eén van de uitgangspunten van Energy Valley vormt namelijk de aantrekkingskracht die uitgaat van deze energiesector, die van oudsher zijn wortels heeft in Noord-Nederland.

Een belangrijk zwaartepunt van de Nederlandse energiesector is gesitueerd in Drenthe, Friesland en Groningen. Noord-Nederland zit letterlijk bovenop de grootste natuurlijke schat van Nederland, en dit heeft ervoor gezorgd dat energieactiviteiten goed vertegenwoordigd zijn in het Noorden. In dit licht bezien is het initiatief Energy Valley niet meer dan logisch. Door aanwezige kennis en activiteiten te bundelen is het mogelijk synergie te creëren. Het samenspel van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden moet leiden tot een versterkt innovatief klimaat waarin kennisontwikkeling en initiatieven op het gebied van duurzame energie hand in hand gaan met de uitbouw van economische activiteiten.
De veranderende energiemarkt biedt voor de energieactiviteiten tal van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. In totaal bedraagt de directe en indirecte werkgelegenheid in de energiesector in Noord-Nederland 14.000 banen, verspreid over de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

VNO-NCW Noord ziet zeer grote kansen voor de opbloei van een ‘Harvard aan de Hondsrug’, waarbij topwetenschappers en andere deskundigen op het terrein van energie zich in Groningen met elkaar meten bij het verkennen van nieuwe marktkansen. Een zodanig bruisend kenniscentrum stimuleert eveneens een veelheid van gelieerde activiteiten voor de Groninger economie in het bijzonder.

Thema's

Partners