Twee decennia Waddenzee: Na de ideologie wordt het tijd voor het gezonde verstand

10 Mrt 2004

10 maart 2004 - Twintig jaar wordt er nu gedraald en getalmd. De discussie tussen economie en ecologie beweegt zich voort als een achterwaartse Echternach – processie. Het is treurig stemmend hoe verkrampt de Groninger en Friese politiek met de bedrijvigheid rondom de Waddenzee omgaat. Ik noem een paar voorbeelden: de ongewenste zeewaartse uitbreiding van de havenbieden; het taboe rondom het Waddengasdossier; de ontmoediging van militaire activiteiten in het Waddenzeegebied. Publieke boodschap: de Waddenzee gaat op slot. Te gek voor woorden als u het mij vraagt. We schieten onszelf in de voet.

Doelrijpe kansen worden volledig gemist ten nadele van de creatie van nieuwe banen. Hoezo regionaal beleid ? Welvaart komt niet uit de lucht vallen. Er is meer nodig dan de nabijheid van water, bodemschatten en havens om de regio welvarend te laten zijn. Een alert reagerende overheid die – onder voorwaarden - ruimte laat voor de markt helpt. Het is hoogst merkwaardig om krachtige trekpaarden als havens hun motorvermogen deels te ontnemen. De regio kent een hardnekkige werkloosheidscomponent.We kunnen een vitaminestoot harder dan ooit gebruiken. Hiermee blijven de unieke kwaliteiten van de Waddenzee intact.

Groot twistpunt blijft vooralsnog de discussie over het Waddengas. “Er is verschillend wetenschappelijk onderzoek gedaan en dat kan ook verschillend geïnterpreteerd worden. Ons uitgangspunt blijft: bij twijfel niet boren.” laat EZ-gedeputeerde Gerritsen weten. Waarom zich op dit dossier zo diep ingraven? Waarom en voor wie? De aanleiding hiervoor is steeds minder aanwezig. Onafhankelijke rapportages van internationaal zeer gerespecteerde onderzoeksbureaus spreken duidelijke taal. De balans slaat overtuigend uit naar boren vanaf het vasteland. Uiteraard voorzien van de beste technische voorzieningen en ‘monitoren met de hand aan de gaskraan’ om maximale zorgvuldigheid op elk moment te waarborgen. De PvdA en CDA statenfracties mogen aan hun achterban uitleggen waarom de bestedingsimpuls van € 10 miljard en veel hoogwaardige banen de regio wordt onthouden. Grote investeerders zullen andere afwegingen moeten maken bij ongewijzigd overheidsbeleid. Hier kan in de verste verte geen Kompasprogramma tegenaan. Effectief overheidsbeleid is meer dan een zak geld verdelen. Het wordt de hoogste tijd de factor arbeid te herwaarderen in deze ideologisch doorgeschoten discussie. Na vijftig jaar regionaal beleid zou de regio wijzer moeten zijn. Hoezo werk voor inkomen?

Hans Haerkens
algemeen secretaris
VNO-NCW Noord

Thema's

Partners