Advies Commissie Meijer is vitaminestoot voor Noorden en natie

1 Apr 2004

Haren – 1 april 2004 - VNO-NCW Noord is zeer ingenomen met het advies van de commissie Meijer. Het advies neemt afstand van de politieke kramp die reeds decennia een evenwichtige discussie over de Waddenzee smoort.VNO-NCW Noord omarmt de voorgestelde investeringsimpuls voor zowel de natuur als de economie. Het advies van de commissie Meijer bepleit heldere kaders en grenswaarden voor economische activiteiten, met een scherp oog voor de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee. Niet langer ideologie, maar een duurzaam, consistent èn transparant overheidsbeleid biedt het noodzakelijke perspectief voor alle gebruikers van de Waddenzee. Economie en ecologie versterken elkaar in plaats van elkaar uit te sluiten.

De commissie toont op basis van feiten aan dat gaswinning onder de Waddenzee ecologisch verantwoord is. Een substantieel deel van de aardgasbaten zal op innovatieve wijze worden gekoppeld aan verbetering en versterking van de economische, ecologische en sociale infrastructuur in en om het Waddengebied. VNO-NCW Noord vindt dat het besluit tot gaswinning snel genomen moet worden.

De economie in het Noorden krijgt hiermee een geweldige impuls. Juist een regio die zich internationaal laat voorstaan als energy valley heeft hier veel te winnen. Dit is goed voor de werkgelegenheid, de investeringen, de technologie-ontwikkeling en de verdere uitbouw van een mondiaal gerespecteerd kenniscluster. De voorzieningszekerheid van consument en bedrijfsleven wordt vergroot en het levert extra staatsinkomsten op.

De aanbevelingen om het bestuur van het Waddengebied te reorganiseren dragen bij aan de gewenste transparantie en bestuurlijke daadkracht. De Commissie Meijer stelt terecht vast dat de bestaande bestuurlijke dichtheid en versnippering in het Waddenzeegebied een impasse heeft gecreeerd die ook de natuurkwaliteit heeft geschaad.

VNO-NCW Noord hoopt dat de natuur-en milieubeweging het lef zal hebben om de aanbevelingen van de commissie Meijer open te benaderen en ze niet onmiddellijk naar de prullenbak te verwijzen. Een offensieve strategie die voorrang geeft aan de natuur is een benadering die recht doet aan alle relevante partijen en aspecten van het Waddenzeegebied.

Thema's

Partners