Waddenzeebeleid verwordt tot symboolpolitiek in Friesland

15 Apr 2004

Haren, 15 april 2004 - Een voortijdige en misplaatste reactie. Aldus reageren de Kamers van Koophandel in Groningen en Friesland en VNO-NCW Noord op het besluit van de provincie Friesland vooralsnog af te zien van extra gaswinning in de Waddenzee.

Het kabinet is als eerste aan zet een reactie af te geven op het advies van de Commissie Meijer. De provincie Friesland mist het lef de aanbevelingen van de commissie Meijer open te benaderen. Het is ronduit teleurstellend dat een Pavlov-reactie een volwassen en open discussie opnieuw frustreert. Vasthouden aan symboolpolitiek werkt aantoonbaar averechts voor zowel de natuur als de economie in de regio.

Het past de provincie Friesland kennis te nemen van een doorwrocht advies dat is gestoeld op een diepgaand onderzoek naar onweerlegbare feiten. Echte argumenten ontbreken in het halfbakken compromis van de provincie. De houding van Gedeputeerde Staten van Friesland helpt het Noorden niet. Er zijn geen ecologische gronden om gaswinning onder voorwaarden in de Waddenzee te verbieden. Het breed georganiseerde bedrijfsleven gaat er van uit dat Provinciale Staten van Friesland deze luchtbel snel doorprikt.

Thema's

Partners