Regionaal beleid niet exclusief inzetten op Randstad

12 Jul 2004

Haren, 12 juli 2004 - Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken vindt dat ze zich niet langer moet bezighouden met achterstanden maar met kansen. Het is onvoorstelbaar dat de Staatssecretaris het marktpotentieel van een kansrijke regio moedwillig negeert. Cijfers kunnen dit staven. Met een fixatie op de Randstad zal Nederland steeds vaker in brede zin worden geconfronteerd met de beperkingen van een dichtslibbende economie. De groeikracht van ’s lands nationale economie is hiermee niet gediend.

De afgelopen periode leert dat welvaartsverschillen tussen het Noorden en de rest van Nederland via beleid (deels) weg te werken zijn. Een opvallende prestatie. Intelligent regionaal beleid heeft onmiskenbaar bijgedragen aan dit transformatieproces. Daartegenover staat dat de bijdrage van de noordelijke regio aan de nationale welvaart is toegenomen. Waar in het verleden het beeld van de regio voor Haagse beleidsmakers het midden hield tussen ‘niets te zoeken’ en ‘erg ver weg’, manifesteerde het Noorden zich steeds vaker als een gewaardeerd speler op uiteenlopende terreinen. ICT en water gelieerde bedrijvigheid, energie en chemie, life sciences en nanotechnologie, scheepsbouw en expertise over uiterst complexe dataverwerkingstechnologie maken duidelijk dat de regio meer heeft te bieden dan een solide landbouwbasis. Een gedateerd beeld waar menigeen in politiek Den Haag zich nog schuldig aan maakt. Vanaf 2000 heeft deze ontwikkeling mede door toedoen van het Kompasbeleid versneld gestalte gekregen.

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur wanneer een gemaakte afspraak tussen rijk en regio eenzijdig wordt ontbonden. Ook Europese co-financiering wordt hiermee in de waagschaal gebracht. Gelet op de ijle economische structuur van Noord-Nederland ligt een stimulerend overheidsbeleid in deze regio ook in de nabije toekomst voor de hand. Investeren in de ontwikkeling van Noord-Nederland is uit oogpunt van maatschappelijke kosten aantrekkelijk. Een diepte-investering in de leefbaarheid van Nederland.

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> <BR><!-- <BR>// Modification of this code is not allowed and will permanently disable your account! <BR>// Account ID: 184676 <BR>// Site URL&nbsp;&nbsp;: http://www.vno-ncwnoord.nl <BR>// Copyright (C) 2002,2003 OneStat.com All Rights Reserved <BR>function OneStat_Pageview() <BR>{ <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var d=document; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var sid='184676'; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var CONTENTSECTION= 'VNO-NCW Noord'; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var CUSTOMDATA= ''; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var osp_URL=d.URL; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;osp_URL = osp_URL.replace('?','/'); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;osp_URL = osp_URL.replace('&','/'); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var osp_Title=d.title; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var t=new Date(); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var p='http'+(document.URL.indexOf('https:')==0?'s':'')+'://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&sid='+sid; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&url='+escape(osp_URL); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&ti='+escape(osp_Title); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&section='+escape(CONTENTSECTION); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&custom='+escape(CUSTOMDATA); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&rf='+escape(parent==self?window.document.referrer:top.document.referrer); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&tz='+escape(t.getTimezoneOffset()); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&ch='+escape(t.getHours()); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&js=1'; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&ul='+escape(navigator.appName=='Netscape'?navigator.language:navigator.userLanguage); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(typeof(screen)=='object'){ <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p+='&sr='+screen.width+'x'+screen.height;p+='&cd='+screen.colorDepth; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p+='&jo='+(navigator.javaEnabled()?'Yes':'No'); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;} <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d.write('<A HREF='http://www.onestat.com/aspx/login.aspx?sid='+sid+'' target=_blank><IMG ID='ONESTAT_TAG' BORDER='0' WIDTH='1' HEIGHT='1' SRC=''+p+'' ></A>'); <BR>} <BR> <BR>OneStat_Pageview(); <BR>//--> <BR></script>

De afgelopen periode leert dat welvaartsverschillen tussen het Noorden en de rest van Nederland via beleid (deels) weg te werken zijn. Een opvallende prestatie. Intelligent regionaal beleid heeft onmiskenbaar bijgedragen aan dit transformatieproces. Daartegenover staat dat de bijdrage van de noordelijke regio aan de nationale welvaart is toegenomen. Waar in het verleden het beeld van de regio voor Haagse beleidsmakers het midden hield tussen ‘niets te zoeken’ en ‘erg ver weg’, manifesteerde het Noorden zich steeds vaker als een gewaardeerd speler op uiteenlopende terreinen. ICT en water gelieerde bedrijvigheid, energie en chemie, life sciences en nanotechnologie, scheepsbouw en expertise over uiterst complexe dataverwerkingstechnologie maken duidelijk dat de regio meer heeft te bieden dan een solide landbouwbasis. Een gedateerd beeld waar menigeen in politiek Den Haag zich nog schuldig aan maakt. Vanaf 2000 heeft deze ontwikkeling mede door toedoen van het Kompasbeleid versneld gestalte gekregen.

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur wanneer een gemaakte afspraak tussen rijk en regio eenzijdig wordt ontbonden. Ook Europese co-financiering wordt hiermee in de waagschaal gebracht. Gelet op de ijle economische structuur van Noord-Nederland ligt een stimulerend overheidsbeleid in deze regio ook in de nabije toekomst voor de hand. Investeren in de ontwikkeling van Noord-Nederland is uit oogpunt van maatschappelijke kosten aantrekkelijk. Een diepte-investering in de leefbaarheid van Nederland.

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> <BR><!-- <BR>// Modification of this code is not allowed and will permanently disable your account! <BR>// Account ID: 184676 <BR>// Site URL&nbsp;&nbsp;: http://www.vno-ncwnoord.nl <BR>// Copyright (C) 2002,2003 OneStat.com All Rights Reserved <BR>function OneStat_Pageview() <BR>{ <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var d=document; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var sid='184676'; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var CONTENTSECTION= 'VNO-NCW Noord'; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var CUSTOMDATA= ''; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var osp_URL=d.URL; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;osp_URL = osp_URL.replace('?','/'); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;osp_URL = osp_URL.replace('&','/'); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var osp_Title=d.title; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var t=new Date(); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;var p='http'+(document.URL.indexOf('https:')==0?'s':'')+'://stat.onestat.com/stat.aspx?tagver=2&sid='+sid; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&url='+escape(osp_URL); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&ti='+escape(osp_Title); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&section='+escape(CONTENTSECTION); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&custom='+escape(CUSTOMDATA); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&rf='+escape(parent==self?window.document.referrer:top.document.referrer); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&tz='+escape(t.getTimezoneOffset()); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&ch='+escape(t.getHours()); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&js=1'; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p+='&ul='+escape(navigator.appName=='Netscape'?navigator.language:navigator.userLanguage); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(typeof(screen)=='object'){ <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p+='&sr='+screen.width+'x'+screen.height;p+='&cd='+screen.colorDepth; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p+='&jo='+(navigator.javaEnabled()?'Yes':'No'); <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;} <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d.write('<A HREF='http://www.onestat.com/aspx/login.aspx?sid='+sid+'' target=_blank><IMG ID='ONESTAT_TAG' BORDER='0' WIDTH='1' HEIGHT='1' SRC=''+p+'' ></A>'); <BR>} <BR> <BR>OneStat_Pageview(); <BR>//--> <BR></script>

Thema's

Partners