VNO-NCW Noord blij met handreiking Kamer

15 Sep 2004

Haren, 15 september 2004 - De behandeling van de Nota Pieken in de Delta door de vaste Kamercommissie Economische Zaken is een hart onder de riem voor Noord – Nederland. Terecht is bezwaar aangetekend tegen de eenzijdige interpretatie van Staatssecretaris Van Gennip over de destijds gemaakte Kompasafspraken tussen kabinet en regio.Gelet op de voorgeschiedenis is de bewindsvrouw indringend gevraagd op haar schreden terug te keren.

VNO-NCW Noord ondersteunt tegelijkertijd de filosofie van het kabinet om in te zetten op kansen. Noord Nederland bewijst in toenemende mate haar groeiende betekenis voor de nationale economie. Energy Valley, de scheepsbouw, het chloorcluster te Delfzijl, maar ook nieuwe ontwikkelingen als Lofar, en het watercluster in Friesland zijn hiervan nationaal erkende illustraties. Investeren in de comparatieve voordelen van de regio vormen de kortste weg naar een herstel van de internationale concurrentiepositie van de BV Nederland.

Zoals ‘Pieken in de Delta’ terecht schetst, mag verwacht worden dat het Noorden een schakelfunctie gaat vervullen tussen de Randstad en noordoost-Europa.
De economische betekenis van een multimodale noordelijke ontwikkelingsas met een naar Duitsland doorgetrokken Zuiderzeelijn / zweeftrein, draagt ertoe bij dat de kerngebieden in Noord-Nederland beter verbonden zijn met de economische kerngebieden in en buiten Nederland. Hierdoor wordt de ruimtedruk in de Randstad verlicht.

Thema's

Partners