Klemmend appèl aan 2e Kamer eindelijk te starten met prijsvraag ZZL

4 Nov 2004

Haren, 4 november 2004 - Tijdens het bezoek aan de testbaan van de zweeftrein te Lathen op 1 november jl is door VNO-NCW Noord aangedrongen op een snelle reactie van de Tweede Kamer na 6 jaar bedenktijd. Het bedrijfsleven wil niets liever dan binnen de door de overheid gestelde kaders de prijsvraag naar de Zuiderzeelijn nader uitwerken.

De uitkomst geeft een aanvullend inzicht over de mogelijkheden van de verschillende technieken voor het spoortracé van Amsterdam via Flevoland en Friesland naar Groningen.

VNO-NCW Noord en VNO-NCW maken er geen geheim van enthousiaste supporters te zijn van de zweeftreintechniek. Op 17 maart 1998 is tijdens een gemeenschappelijke persconferentie te Nieuwspoort hierover voor het eerst met de buitenwacht gecommuniceerd. In de tussentijd is er het nodige gebeurd. De markt is klaar om de kwaliteitssprong te maken. Verschillende consortia hebben blijk gegeven van hun belangstelling daadwerkelijk te willen investeren in het openbaar railvervoer. Nu de overheid nog. In het bijzonder de Tweede Kamer die op dit moment onnodig het proces ophoudt. Immers een publiek publiek convenant is nodig om de prijsvraag naar de Zuiderzeelijn te starten. Nederland heeft veel te winnen met de toegezegde aanleg van een snelle ZZL verbinding. Economie is teamsport. De ontwikkeling van de noordvleugel van de Randstad, Flevoland en Noord –Nederland hebben veel baat bij voorspoedige besluitvorming.

De keuze van de ZZL in de Nota Ruimte onderstreept de betekenis van infrastructuur voor de ruimtelijke invulling van ons land. De uitkomst geeft een aanvullend inzicht over de mogelijkheden van de verschillende technieken voor het spoortracé van Amsterdam via Flevoland en Friesland naar Groningen.

Thema's

Partners