Wisseling van de wacht binnen top VNO-NCW Noord

9 Dec 2004

Haren, 9 december 2004 - In de Algemene Ledenvergadering van 2 december 2004 is Louwe Dijkema benoemd tot voorzitter VNO-NCW Noord. Per 1 januari 2005 volgt hij Symen van der Velde in deze functie op.

Louwe Dijkema ( 51) is directeur – eigenaar van Koninklijke Van Gorcum BV te Assen. Een bedrijf dat sedert 1800 actief is op het terrein van uitgeven en grafisch communiceren. Hij heeft 2 zoons en 1 dochter. Hij is onder meer bestuurlijk actief in het Nederlands Uitgevers Verbond, het NCP te Haren en het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Louwe Dijkema is sedert 1 januari 2004 bestuurder VNO-NCW Noord. Als voorzitter VNO-NCW Noord maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur VNO-NCW.

Tevens is ingestemd met nog twee wijzigingen binnen het dagelijks bestuur VNO-NCW Noord. Teun Boersma – onderscheiden met het gouden insigne van de vereniging – wordt als penningmeester opgevolgd door Herman Roose. Herman Roose (38) is registeraccountant, vestigingsleider van Deloitte Groningen en marktdirecteur ‘bedrijven’ voor de drie noordelijke provincies. Rik Siebers (53) volgt Jacob Emmelkamp op als voorzitter VNO-NCW Friesland, respectievelijk vice-voorzitter VNO-NCW Noord. Rik Siebers, directielid bij Ingenieursbureau ‘Oranjewoud’ te Heerenveen is reeds geruime tijd bestuurlijk actief binnen de vereniging. Ook is hij bestuurlijk actief binnen de Kamer van Koophandel Friesland en bij woningcorporaties.

Genoemde personen maken samen met de heren Fikkert ( Acodeq Kunststoffen Industrie / Leek) en Welling ( Lufkin Europa / Emmen) deel uit van het dagelijks bestuur VNO-NCW Noord.

Partners