Noordelijke OZB-stijgingen blijven binnen de perken

12 Jan 2005

Haren 12 januari 2005 - De gemeentelijke onroerende-zaakbelasting (OZB) gaat voor bedrijven in 2005 zeker voor het vierde achtereenvolgende jaar sterker omhoog dan voor burgers. Gemiddeld stijgt de belastingaanslag voor bedrijven in 2005 met 5 procent en voor burgers met 3,6 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het VNO-NCW-opinieblad Forum naar de ontwikkeling van de onroerende-zaakbelasting in 175 van de 467 Nederlandse gemeenten.

De gemeenten in Noord-Nederland bevinden zich qua hoogte in de staart van het peloton. VNO-NCW Noord houdt echter de vinger aan de pols om uitwassen tegen te gaan.

In het verleden heeft VNO-NCW Noord herhaaldelijk de kat de bel aangebonden en gemeenten aangesproken op de soms ongebreidelde stijging van de OZB. Terwijl burgers en bedrijven de broekriem aanhalen, werkgevers en werknemers het erover eens zijn dat de loonstijgingen zeer beperkt moeten blijven en het vertrouwen in de economie op een dieptepunt zit, kozen gemeentebesturen ervoor de belastingen met meer dan het inflatiepercentage te laten stijgen. Een verkeerd signaal. Tegelijkertijd is er op aangedrongen om het gekunstelde verschil in tarief tussen woningen en bedrijfspanden teniet te doen.
Gemeentes zijn hiervoor gevoelig gebleken. Zo blijkt ook uit het feit dat de noordelijke gemeenten gemiddeld onderaan de lijst van hoge lokale lastenheffers staan. Neemt niet weg dat gemeenten als Emmen, Leeuwarden en Groningen, waar het zwaartepunt van de noordelijke economie ligt, nog steeds bedrijven fors aanslaan. VNO-NCW Noord is van mening dat noordelijk gemeenten het bedrijfsleven moeten koesteren en niet opzadelen met hoge lasten.

VNO-NCW Noord pleit er derhalve voor dat het rijk voorschrijft dat het OZB-tarief niet boven een bepaald maximum mag uitkomen. De ondernemersvereniging pleit er tevens voor om de wettelijk toegestane kunstgreep van de zogeheten tariefdifferentiatie op te heffen, die ervoor zorgt dat bedrijven vaak veel zwaarder worden belast dan burgers. Ook dit jaar heeft het er alle schijn van dat veel gemeenten er weer voor gekozen hebben pijnlijke ingrepen in de eigen organisatie af te wenden door het bedrijfsleven als melkkoe te gebruiken. Daar moet een einde aan komen, aldus VNO-NCW Noord.

Thema's

Partners