Creativiteit als motor van noordelijke innovatie

24 Jan 2005

Haren, 24 januari 2005 – Steden als Groningen en Leeuwarden met veel creatieve bedrijvigheid laten een bovengemiddelde economische ontwikkeling zien. Het totale bedrijfsleven in de regio profiteert van deze sterk groeiende sector. Creatieve bedrijvigheid is een katalysator voor innovatieve ontwikkelingen. Dat blijkt uit onderzoek naar de creatieve bedrijvigheid in het Noorden, dat op initiatief van Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord is verricht door ETIN-Adviseurs. Het rapport “Creatieve pijler onder de Noord-Nederlandse economie?!”, is op 24 januari aangeboden aan Staatssecretaris Van der Laan van OCW .

De ‘creative industries’ brengt volgens het onderzoek een directe en indirecte economische waarde tot stand. Naast werkgelegenheid in de sector zelf is er ook een positieve invloed op de totale economische ontwikkeling. Dit komt omdat deze sector een katalysator vormt voor innovatieve processen in andere bedrijfstakken. Uit het onderzoek blijkt dat steden met veel creatieve industrie een bovengemiddelde economische ontwikkeling laten zien. De noordelijke creatieve industrie heeft een sterke groei doorgemaakt en is een steeds belangrijkere pijler onder de noordelijke economie. Groningen staat landelijk inmiddels op de zesde plaats wat betreft werkgelegenheid in de creatieve sectoren, met enige afstand gevolgd door Leeuwarden en Assen.

VNO-NCW Noord ziet voor zichzelf een taak weggelegd verbindingen te leggen tussen creatieve bedrijven en zij die nog niet op dit netwerk zijn aangesloten, om zo de nodige kruisbestuiving te bewerkstelligen. VNO-NCW Noord zal de komende tijd het noordelijke bedrijfsleven aanmoedigen actief contacten te leggen met vertegenwoordigers van de creatieve bedrijvigheid. Bedrijven zullen beter kunnen inspelen op de eisen die de consument van morgen stelt. Ook zal VNO-NCW Noord de creatieve kwaliteiten van het noorden promoten. Niet alleen wordt zo een concurrentievoordeel verkregen, de regio zal ook profiteren van een verbeterd vestigingsklimaat en de bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei die deze tak van sport kenmerkt.

VNO-NCW Noord zal tevens aandacht mobiliseren voor de juiste (beleids)coctail, die de economie van de regio verder zal stimuleren. Het rapport ‘Creatieve pijler onder de Noord-Nederlandse economie?!’ biedt daartoe nuttige handvatten.

Thema's

Partners