Reactie VNO-NCW Noord op Miljoenennota Kabinet

20 Sep 2005

20 september 2005 - De groeiagenda van het kabinet biedt volgens VNO-NCW Noord het Noorden gebrekkig houvast. Voor duurzaam herstel van de noordelijke economie is meer nodig.

Blijvend herstel nodig

VNO-NCW Noord ondersteunt de hervormingsagenda van het kabinet. De economie lijkt over zijn dode punt heen. Van spectaculair herstel is nog geen sprake. De werkgeversvereniging benadrukt dat voor herstel van bedrijvigheid ondernemers en ondernemingen nodig zijn die weer durven investeren in Nederland. Naast de noodzaak van verdergaande structurele hervormingen als een aantrekkelijker vestigingsklimaat, flexibilisering van de arbeidsmarkt en betere voorwaarden voor innovatie, is aanvullend beleid nodig. Basis voor blijvend koopkrachtherstel ligt in blijvend herstel van export en investeringen. In herstel van bedrijven. Het zijn vooralsnog vooral burgers die het zoet van lastenverlichting smaken. Een netto lastenverlichting voor bedrijven is nodig om de investeringsmachine werkelijk te activeren.

Noodzakelijk

Voor een vitaal groeiherstel in Noord-Nederland zijn nodig:
- aanpak van noordelijke infrastructuurknelpunten via PPS
- (lokale) overheden die zich inzetten voor versterking van het ondernemersklimaat (rolmodel Smallingerland)
- aanleg van de Zuiderzeelijn in zijn snelste variant- aanwending Waddenfonds voor samenhangende economische structuurversterking
- einde aan overdreven regel- en vergunningendrift- einde aan heffing van leges
- einde aan de hoge administratieve lasten


Intelligent beleidHet kabinet maakt hier aanstalten. Het is cruciaal dat snel concrete volgende stappen worden gezet. Noord-Nederland bevindt zich midden in een transitiefase. 2006 markeert het einde van het Kompasprogramma en het begin van Pieken in de Delta. Samen met kennisðinstellingen zullen ondernemers scherpte en richtingsgevoel moeten geven aan het publieke debat. Ondersteuning door intelligent beleid van betrokken overheden is daarbij onontbeerlijk. Sterker maken wat al sterker is, luidt het nieuwe parool. Het kabinet bevestigt de nationale kansen in de noordelijke delta. Investeringen in de harde infrastructuur om de schakelfunctie naar omliggende regio's in binnen- en buitenland te borgen mag het kabinet niet langer uit de weg gaan. ÿLokale en provinciale overheden wordt gevraagd de decentrale beleidsruimte maximaal te benutten voor versterking van het regionale ondernemingsklimaat.


EnergieprijzenVNO-NCW Noord doet een felle oproep aan kabinet de hoge elektriciteitsprijzen voor de industrie snel omlaag te brengen. In elk geval voor West Europa dient sprake te zijn van een level playing field. De prijsverschillen met omringende landen zijn opgelopen tot tientallen procenten.

Partners