Nieuw Fries Museum is stimulans voor het Noorden

7 Okt 2005

Haren, 7 oktober 2005 - Nieuwbouw van het Fries Museum is niet alleen nodig uit cultureel oogpunt, maar maakt ook Leeuwarden en Noord Nederland economisch aantrekkelijker. VNO-NCW Noord bepleit daarom een snelle uitvoering van het Masterplan.

De nieuwbouw van het Fries Museum staat niet op zichzelf. Zij vormt een onlosmakelijk deel van de hoogst noodzakelijke revitalisering van de binnenstad van Leeuwarden. Wel is het nieuwe Fries Museum de bepalende factor om het winderige Zaailand te transformeren tot de intieme huiskamer van Friesland. Een nieuw centrum waar cultuur en economie samensmelten. Leeuwarden staat aan de vooravond van de grote sprong voorwaarts. Meerdere grotere projecten staan op stapel. Het noordelijke bedrijfsleven, meer in het bijzonder de Friese ondernemersgemeenschap, is zich ervan bewust dat een aantrekkelijk vestigingsklimaat samengaat met een vitale culturele scene.

Zelfbewuster

Het Masterplan Nieuw Zaailand verdient uitgevoerd te worden. Nieuwbouw van het Fries Museum is nodig, omdat het diverse en rijke culturele erfgoed van Friesland tot dit moment een passend forum node mist. Een ruimte die grotere tentoonstellingen kan veiligstellen. Tegelijkertijd een omgeving die jong en creatief talent weet vast te houden en van buiten weet aan te trekken. Appelleren aan een (inter)nationaal publiek met spannende tentoonstellingen legt een steviger economisch fundament onder de structuur van de hoofdstad. Een revival van Leeuwarden is hard nodig om de concurrentie met omliggende regio's niet op voorhand te verliezen. De verhuizing van het Fries Museum naar het Zaailand past bij een eigentijdse zelfbewuste stad, die zelfverzekerd timmert aan haar toekomst. Het huidige momentum stelt Leeuwarden in staat een schaalsprong te maken die de stad ten volle toekomt. Er is alle reden het grootse gebaar van het Fries Museum gevoed door het legaat van Bonnema hartelijk te omarmen. Verhitte discussies over de aanpassing van parkeertarieven getuigen van een onthutsende kortzichtigheid, waar vertrouwen in verandering zo gewenst is.

Creativiteit scoort

De vitaliteit van een regio wordt mede bepaald door het vermogen talenten van buiten aan te trekken of het grote cluster van studenten dat vanuit de Friese hoofdstad nationaal uitwaaiert te behouden voor de regio. Een culturele infrastructuur die past bij het grootstedelijk milieu is hiervoor zeer bepalend. Creativiteit is een blijvende drijfveer van economische groei in de moderne belevingseconomie. Leeuwarden zit op een goudmijn. De stap naar uitvoering van het Masterplan Nieuw Zaailand zal dan wel gezet moeten worden.

Thema's

Partners