Noorden stuurt brandbrief over hoge energieprijzen aan minister Brinkhorst

29 Nov 2005

29 november 2005 - VNO-NCW Noord heeft samen met zes andere organisaties een brandbrief geschreven aan minister Brinkhorst waarin grote zorgen worden geuit over de gevolgen van de hoge energieprijzen voor de concurrentiepositie van een groot aantal bedrijven in Noord Nederland.

De industriële stroomprijzen in andere EG landen zijn aanzienlijk lager dan die in Nederland. Een belangrijke reden voor deze situatie is dat Nederland voor de stroomproductie zijn kaarten grotendeels op aardgas heeft gezet, terwijl andere Europese landen een evenwichtiger brandstofmix hebben vanuit het oogpunt op prijsstelling. Hierdoor kunnen extreme stijgingen aan de Nederlandse industrie worden doorberekend, ondanks de veel lagere prijzen in omringende landen.

Naast de energie intensieve bedrijvigheid in Drenthe en Friesland - waar onder tuinbouw - wordt vooral de chemische en metallurgische industrie in Delfzijl sterk in zijn voortbestaan bedreigd door de gevolgen van de hoge elektriciteitsprijzen. Het eerste slachtoffer, Methanor, is al gevallen. Al met al wordt het verlies aan banen in Noord-Nederland geschat op zo'n 4.000 als de huidige energieprijzen gehandhaafd blijven. Een funeste klap voor een ijle economie.

Reden voor VNO-NCW Noord, de NOM, MKB Noord, de noordelijke Kamers van Koophandel en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland om middels een brandbrief bij de minister van Economische zaken aan te dringen op een structurele oplossing.

Minster Brinkhorst zal naar aanleiding van deze problematiek zaterdag een bezoek brengen aan het Chemiepark in Delfzijl.

Thema's

Partners