PKB Waddenzee beknot regionale ontwikkeling

21 Feb 2006

21 februari 2006 - VNO-NCW Noord is blij dat in de nieuwe Planologische Kernbeslissing (PKB) Waddenzee heldere kaders staan voor gaswinning. De PKB biedt echter te weinig ruimte voor regionale economische ontwikkeling. Dit schrijft VNO-NCW Noord samen met andere ondernemingsorganisaties in hun reactie op de PKB aan minister Dekker van VROM.

De bezwaren van de ondernemers gaan onder meer over de voorgestelde regels voor recreatiefaciliteiten, zoals een onnodige begrenzing van het aantal ligplaatsen voor recreatievaart. Verder is sprake van beperkingen van uitbreidingsmogelijkheden van havens en bedrijventerreinen. Bij de vaststelling van de vaargeuldieptes is onvoldoende rekening gehouden met de bevoorrading door grotere schepen van een mogelijke nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Ook worden zeewaartse uitbreidingen van havens bij voorbaat uitgesloten; vooral Harlingen komt hierdoor in de knel.

VNO-NCW Noord is van mening dat de regio prima in staat is om in samenspraak met maatschappelijke organisaties tot een verantwoorde ontwikkeling van het Waddengebied te komen. Dit past goed binnen de nieuwe filosofie van de door het parlement vastgestelde Nota Ruimte ('Centraal wat moet, decentraal wat kan').

Thema's

Partners