Samen aan de slag, tips voor een bedrijfsvriendelijk gemeentebestuur

16 Mrt 2006

16 maart 2006 - De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders moeten straks in hun gemeentehuizen een meer ondernemersvriendelijke cultuur creëen. VNO-NCW / VNO-NCW Noord doet daarvoor een groot aantal suggesties in de nota 'Samen aan de slag', die verschijnt ter gelegenheid van de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen.

Naast lagere lokale lasten, minder regels en vergunningen, pleit VNO-NCW Noord vooral ook voor meer transparantie, openheid en een betere communicatie tussen gemeenten en ondernemers. Dat kan door regelmatig 'gestructureerd overleg' met het georganiseerde lokale bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook door een ondernemersborrel, door werkbezoeken van het college met de ondernemersclub en door ervoor te zorgen dat een verantwoordelijke wethouder voor ondernemingen altijd rechtstreeks bereikbaar is.

Het bestuur van de gemeente kan ook beter worden gericht op de klant, bijvoorbeeld door het instellen van een wethouder burgerzaken en een wethouder bedrijven. Bovendien moet er voor bedrijven die vergunningen nodig hebben één aanspreekpunt zijn op het gemeentehuis en moet er om procedures te versimpelen meer van ict gebruik gemaakt worden.

De noordelijke gemeentes krijgen een exemplaar van deze brochure.

Thema's

Partners