Kabinet illustreert met standpunt ZZL gebrek aan durf en visie

13 Apr 2006

Haren, 13 april 2006 - Het kabinetsvoornemen geheel af te zien van de aanleg van de Zuiderzeelijn is een bizar besluit. Visieloos, bloedeloos en roekeloos, vindt VNO-NCW Noord. Een besluit dat voortborduurt op zeer selectieve waarnemingen en consultaties, waarbij aantoonbaar is toegewerkt naar een negatieve uitkomst. Een buitengewoon armoedig besluit, illustratief voor een gebrek aan durf en cynisme.p>De ruimtelijke en economische meerwaarde van de Zuiderzeelijn heeft geen deel uitgemaakt van de beraadslagingen. Dit leidt tot gemankeerde, gefrustreerde afwegingen met dito uitkomsten. De kans de Zuiderzeelijn te positioneren als een Nederlands belang, waarbij voor het eerst een serieuze verbinding wordt gelegd met Duitsland, Polen en Scandinavië wordt door de waan van de dag teniet gedaan.

Een eenzijdige opzegging van meerdere gemaakte afspraken tussen Rijk en regio's over de aanleg van een snelle verbinding legt een te zware wissel op de geloofwaardigheid van het politieke bedrijf.

VNO-NCW Noord vindt dat voorkomen moet worden dat er een klimaat ontstaat waarbij niemand zijn nek durft uit te steken, terwijl een inhoudelijke discussie over de toekomstige inrichting van Nederland binnen Europa node wordt gemist.

Kijk voor actuele informatie over de zweeftrein op http://www.wiltudezuiderzeelijn.nl. U kunt daar ook uw mening geven door te reageren op vier stellingen.

Thema's

Partners