Noord-Nederland staat pal achter de Zuiderzeelijn

28 Apr 2006

Haren, 28 april 2006 - Vandaag hebben vertegenwoordigers van de noordelijke ondernemersverenigingen, vakbonden, studenten, politieke en maatschappelijke organisaties te Haren besloten om hun achterbannen te mobiliseren voor 'harde acties' voor de Zuiderzeelijn.

In de komende weken worden mensen uit de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen opgeroepen om hun stem te laten horen. De campagne zal op 23 mei uitmonden in een massaal protest op het Plein in Den Haag. Dan wordt aan de Tweede Kamer een breed gedragen petitie aangeboden.

De vertegenwoordigers onderschrijven allen dat het kabinetsvoornemen om geen Zuiderzeelijn aan te leggen niet te accepteren is in het licht van alle eerder gedane toezeggingen. Het kan en mag niet zo zijn dat het kabinet zo met de inwoners van Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen omgaat zoals dat nu gebeurt. De snelle verbinding met de Randstad is van groot belang om de economische pieken te versterken en de problemen in Noord-Nederland op te lossen. Het gaat om de vitaliteit van een belangrijk deel van Nederland. Ook het dichtslibben van de Noordvleugel van de Randstad wordt met de aanleg van de Zuiderzeelijn opgelost.

Met de campagne van de komende weken en de protestdemonstratie op 23 mei in Den Haag laten werknemers, werkgevers, vakbonden en maatschappelijke organisaties horen dat het kabinetsvoornemen niet wordt geaccepteerd. Het moet afgelopen zijn met de kruideniersmentaliteit van het kabinet met name wat Noord-Nederland betreft en de manier waarop de inwoners van Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen 'buiten spel worden gezet'.

Genoemde partijen worden opgeroepen om op 23 mei naar Den Haag te komen om te laten horen dat het kabinet niet wegkomt met dit besluit. Het actiecomit‚ onder leiding van algemeen secretaris van VNO-NCW Noord, Hans Haerkens, werkt de komende dagen een plan de campagne uit.

Thema's

Partners