Campagne Hier trekken we de lijn van start

3 Mei 2006

Haren, 3 mei 2006 - Vanavond gaat de campagne van het actiecomié‚ 'Hier trekken we de lijn' officieel van start. Tijdens de play-off wedstrijden in Heerenveen en Groningen wordt vanavond een spandoek het stadion rondgedragen om de supporters op te roepen mee te demonstreren in Den Haag op 23 mei.

In de weken tot aan 23 mei worden meer ludieke acties gevoerd om mensen uit de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen te mobiliseren voor de demonstratie op 23 mei op het Plein in Den Haag. Dan biedt het actiecomité de Tweede Kamer een breed gedragen petitie voor de Zuiderzeelijn aan.

De campagne bestaat ondermeer uit een posteractie in de haltegemeenten en daarbuiten, spandoeken, en een actiewebsite www.hiertrekkenwedelijn.nl waar mensen hun handtekening kunnen zetten onder de petitie. De website zal aanstaande zaterdag worden gelanceerd. Met vakbeweging, politici, burgers, studenten en ondernemers wordt een protestlied ingestudeerd. Verder zullen bekende noorderlingen worden benaderd om mee te werken aan de acties op 23 mei. 

Tijdens de in de regio georganiseerde hoorzittingen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat* in de eerste twee weken van mei zullen velen gebruik maken van hun recht te reageren op de voorstellen van het kabinet. Bedrijven en organisaties laten inmiddels weten graag mee te willen doen. In de aanloop naar de 23e mei zullen meer gerichte acties plaats hebben om mensen op te roepen zich aan te sluiten. 'De campagne is er op gericht dat mensen echt wat hebben uit te leggen aan familie, vrienden en collega's als ze er niet bij zijn in Den Haag!', aldus Hans Haerkens, algemeen secretaris van VNO-NCW Noord en campagneleider. Inmiddels zijn contacten gelegd met openbaar vervoerbedrijven om met treinen en bussen af te reizen.

Actiecomité Zuiderzeelijn
Het actiecomité verzet zich fel tegen het kabinetsvoornemen om geen (snelle) openbaar vervoer verbinding aan te leggen tussen Noord-Nederland en de Randstad. Het actiecomité vindt dat de grenzen van fatsoen verre zijn overschreden door de 'kruideniersmentaliteit' van het kabinet en de manier waarop de inwoners van Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen 'buiten spel worden gezet'. Zelfs de toegezegde € 2,73 miljard voor het Noorden wordt door het kabinet op losse schroeven gezet. De regio laat na jarenlange beschaafde lobby haar tanden zien en eist van het kabinet gemaakte afspraken na te komen en de noordelijke economie niet te laten ontsporen.

* Data hoorzittingen:
9 mei Hoogeveen (DeTamboer)
11 mei Drachten (De Lawei)
16 mei Groningen (Oosterpoort)
18 mei Heerenveen (voetbal stadion)
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur

Thema's

Partners