Reactie op miljoenennota: Kabinet heeft te weinig oog voor regionale dimensie van haar beleid

10 Sep 2006

Haren, 19 september 2006 - VNO-NCW Noord heeft waardering voor de snelheid waarmee Nederland zich heeft verplaatst van de staartpositie naar de voorhoede van het Europese peloton. Economische groeicijfers en de forse daling van de werkeloosheid verschaffen Nederland een betere uitgangspositie voor de komende periode.

Bij alle terechte euforie past ook teleurstelling over de resultaten van nationaal ruimtelijk economisch beleid. De Nota Ruimte en de Nota Pieken in de Delta maken hun ambities in de praktijk niet waar. Het kabinet verzuimt in te zetten op een betere verdeling van de nationale ruimte. Om mee te doen in de wereldeconomie en kenniseconomie hebben we alle regio's nodig. Wie de markt zijn gang laat gaan krijgt alleen maar meer congestie, meer spanning op de arbeidsmarkt, onbetaalbare woningen, dure bedrijfslocaties en ecologisch onverantwoorde ingrepen in de belangrijke delen van Nederland. 

De schreeuw om leef- en bedrijfsruimte is groot. Er is er geen of onvoldoende geleiding van de te hoge druk in de Randstad naar buiten. Zo ontstaan regio's met overdruk en regio's die ogenschijnlijk buiten beeld blijven. Het gevolg is een onbalans in de ruimtelijk-economische en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van Nederland. Het wordt de hoogste tijd dat we de regio's in Nederland effectief met elkaar verbinden via een hoofdinfrastructuur die ook noordoost Nederland ten volle hierin betrekt.

Er bestaat gerede twijfel bij ondernemers over de aankondiging dat de administratieve rompslomp de afgelopen vier jaren materieel met 25% is afgenomen. De grootste hinderpaal voor een dynamisch bedrijfsleven zit ook anno 2006 in een al te uitbundige bureaucratie. In elk geval zullen er belangrijke vervolgstappen dienen te worden gezet om ondernemerschap en ondernemen echt m‚‚r ruimte te geven. Hier liggen belangrijke uitdagingen voor een nieuw kabinet.

VNO-NCW Noord volhardt in haar oproep aan het kabinet de hoge electriciteitsprijzen voor de industrie snel omlaag te brengen. In elk geval voor West Europa dient sprake te zijn van een level playing field. De prijsverschillen met omringende landen leggen een zware wissel om rendabele bedrijven. Met name Noord-Nederland die zich positioneert als d‚ energieregio bij uitstek wordt hierdoor bovengemiddeld getroffen.

Thema's

Partners