Lokale lasten in Friese kernzones hoog

27 Sep 2006

HAREN, - 27 september 2006. Uit de Lokale Lasten Monitor van de Friese Kamer van Koophandel blijkt dat de stedelijke gemeenten in de kernzones de hoogste lasten in rekening brengen. Dit zijn ook de gemeenten waar de meeste groei in bedrijvigheid de komende jaren is voorzien. De hoge lokale lasten maken deze stedelijke gebieden in de kernzones onaantrekkelijk als vestigingsplaats.

VNO-NCW Noord roept de gemeenten Smallingerland, Leeuwarden, Heerenveen en Sneek op de tarieven de komende jaren naar beneden toe bij te stellen. Friesland dient veel uniformer worden op het gebied van lokale lasten en daarmee bewust werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Verschillen in OZB van meer dan 500% zijn te groot.

De jaarlijkse Lokale Lasten Monitor van de Friese Kamer van Koophandel geeft wederom een goed beeld van de situatie in Friese gemeenten. Hoewel VNO-NCW Noord zich verheugt over het feit dat de lasten voor ondernemers slechts met 1 … 2% stijgen, roepen vooral de grote verschillen in Friesland vragen op.

Een deel van het verschil wordt verklaard door het voorzieningenniveau in de steden. Hiervan maken ook de bewoners uit omringende plaatsen gebruik. OZB verschillen van 500% zijn echter niet uitsluitend met een hoger voorzieningenniveau te legitimeren. Meer uniformiteit in lokale lasten positioneert Friesland als een vestigingsregio. Ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe of aanvullende locatie voor hun bedrijf, betrekken vanzelfsprekend ook de lokale lasten in hun overwegingen. Vanuit het beleid dat de kernzones de Friese economie stuwen, mag van de betreffende gemeenten meer gevoeligheid en verantwoordelijkheidsbesef worden verwacht.

Thema's

Partners