Kabinet zet Harlingen op slot

11 Okt 2006

Haren, 11 oktober 2006 - Tijdens de Tweede Kamerbehandeling afgelopen maandag van de PKB Waddenzee bleek dat het kabinet zich met hand en tand blijft verzetten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor Harlingen. VNO-NCW Noord is zeer verontrust over deze beperking van de economische ontwikkeling van Friesland. Harlingen lijkt te worden behandeld als een derderangs haven.

Naar aanleiding van de moties en het debat bleek maandag dat het kabinet op het vlak van toerisme, de haven van Den Helder en de zoet-zout overgangen bereid is de kamer tegemoet te komen. Echter de voor Harlingen wezenlijke ontwikkelingen als de mogelijkheid van een zeewaartse uitbreiding en de uitdieping van de vaargeulen worden door het kabinet gedwarsboomd. De uitspraak van minister Veerman 'Zet dat maar uit je hoofd' is illustratief.

De haven van Harlingen en de toeleidende vaargeulen zijn van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van Harlingen, de Westergo-zone en de rest van Friesland. Het afknijpen van deze slagaders legt een zware wissel op de groeimogelijkheden van een groter gebied. Voor Friesland is Harlingen op afstand de belangrijkste haven met veel hieraan gelieerde werkgelegenheid. Het voorgenomen kabinetsbesluit is zonder twijfel negatief voor investeringsbesluiten.

VNO-NCW Noord pleit ervoor dat de mogelijkheid van zeewaartse uitbreiding en de uitdieping van de vaargeulen niet bij voorbaat worden uitgesloten. De onderliggende milieu-onderzoeken geven daar ook geen aanleiding toe. Het is beter in het geval van concrete plannen het afwegingskader te doorlopen zoals die al voortvloeit uit bestaande wet- en regelgeving.

Thema's

Partners