Focus op de noordelijke ontwikkelingsas geeft Nederland ademruimte

17 Okt 2006

Groningen, 17 oktober 2006 De Nota Ruimte erkent dat snelle verbindingen tussen het Noorden en de Randstad moeten bijdragen aan het wegwerken van het economisch faseverschil en de ruimtedruk tussen het Noorden en de Randstad. Zo’n snelle verbinding moet echter niet op zichzelf worden beschouwd. Het moet worden gekoppeld aan internationale trends als toenemende integratie in Europa, economische schaalvergroting en specialisatie.

Het is van toenemend belang dat kernregio’s zich met elkaar verbonden weten. De corridor Randstad – Bremen / Hamburg / Stockholm / Helsinki / St Peterburg positioneert Noord-Nederland in het centrum met een fantastisch uitzicht op nieuwe internationaal gelieerde bedrijvigheid.

Spoor, weg en water
Een snelle verbinding tussen de Randstad en het Noorden zal voor een groot deel dienen te worden gelegitimeerd vanuit deze dynamiek. Essentieel is dat het een multimodale corridor is: naast een snelle openbaar vervoer verbinding maken ook de autowegen A6-A7, de A37 en de vaarverbinding Amsterdam – Delfzijl hier onlosmakelijk onderdeel van uit. Het betreft een robuust internationaal netwerk waarbinnen economische activiteiten op landsdelig niveau een goede plek kunnen vinden.

Schreeuw om ruimte
VNO-NCW Noord is van mening dat een omslag dient te worden gemaakt van probleemgeoriënteerde naar ontwikkelingsgeoriënteerde inzet van infrastructuur om ruimtelijk economische ontwikkeling mogelijk te maken. Met name de regio’s buiten de Randstad - de grensregio’s -  zullen werk moeten maken van een noodzakelijke herpositionering van Nederland binnen Europa.

Door de schreeuw om bedrijfsruimte en leefruimte in de Randstad én de opkomst van nieuwe sterke economieën in Noord-Duitsland, Scandinavië en Oost Europa zijn er dwingende redenen hier met een frisse en zakelijke blik naar te kijken.

Partners