VNO-NCW schenkt 90.600 euro aan goede doelen in Friesland

18 Jan 2007

18 januari 2007 - De AEbelina, projekt houten skutsje, de Stichting Foppe Fonds en Stichting Jessour ontvangen van ondernemingsorganisatie VNO-NCW gezamenlijk 90.600 euro. De donatie bestaat uit twee gelijke delen waarvan De AEbelina, projekt houten skutsje 45.300 euro ontvangt. De Stichting Foppe Fonds en Stichting Jessour ontvangen ieder 22.650 euro. Het geld, afkomstig uit het Fonds 100 jaar VNO-NCW, wordt op een nog nader te bepalen moment dit jaar in Leeuwarden overhandigd door Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW.

De gekozen doelen zijn in gezamenlijkheid voorgedragen door VNO-NCW Friesland bij monde van haar voorzitter de heer D. van Tuinen en de Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer drs. E.H.T.M. Nijpels. Het Fonds 100 jaar VNO-NCW heeft de voordracht van deze drie Friese doelen gehonoreerd omdat alle organisaties vooral jongeren perspectief bieden op een goede plek binnen de samenleving. Dat is niet alleen voor hen belangrijk, maar ook voor onze samenleving als geheel. De drie gekozen stichtingen hebben gemeen dat zij investeren in de toekomst van mensen door cultuur, werk, economie en sport met elkaar te verbinden.

De Stichting Houten Skutsje heeft besloten een nieuw houten skutsje te bouwen. Door de AEbelina te bouwen wil de stichting een impuls geven aan het toerisme in Friesland. Een kans creëren voor de Friese jachtbouw bovendien. Daarnaast moet het project jongeren de kans geven weer een klassiek vak, een ambacht, te leren. Tegelijkertijd kunnen re-integrerende vaklieden met enige afstand tot de arbeidsmarkt via dit project weer in het arbeidsproces terugkomen.

De Stichting Foppe Fonds verzamelt middelen voor activiteiten van hulpbehoevende kinderen in Friesland. De activiteiten waar het om gaat zijn vooral gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. In veel gevallen wordt sport daarin als uitgangspunt gekozen. Het betreft projecten die niet op enigerlei andere wijze kunnen worden gefinancierd. Stichting Jessour is een kleine stichting die zich richt op vernieuwing in de aanpak van jeugdwerkloosheid en de uitsluiting van jongeren uit achterstandswijken. Jongeren leren onder andere vanaf jonge leeftijd werkervaring op te doen en daarmee leren ze de mores van een werkomgeving. Het werken werkt vormend en stimulerend omdat de jongeren in contact komen met werkgevers.

Het Fonds 100 jaar VNO-NCW doet twee keer per jaar een schenking van 45.300 euro. Afwisselend gaat het bedrag naar een organisatie die ondernemerschap bevordert en een organisatie die een sociaal-maatschappelijk doel nastreeft. Dit jaar worden beide schenkingen in Friesland gedaan. Het fonds is in 1999 opgericht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van VNO-NCW met het geld dat daarvoor door ondernemingen is bijeengebracht.

Partners