Noordelijk bedrijfsleven bespreekt stevige agenda met leden 2de Kamer

5 Apr 2007

Haren, 5 april 2007. Een bus vol noordelijke ondernemers, - leden VNO-NCW Noord - heeft op 4 april de Tweede Kamer in Den Haag bezocht. Liefst zestien Tweede Kamerleden van meerdere fracties hebben onder leiding van Joop Atsma standpunten uitgewisseld met het noordelijk bedrijfsleven en hieromtrent afspraken gemaakt.

De oriëntatie van Noord-Nederland op de groeiende economische ontwikkelingen in Noordoost-Europa stond centraal. Er was brede bijval voor de notie dat de Zuiderzeelijn een strategische investering is die west Nederland verbindt met het Noordeuropese achterland. De Zuiderzeelijn moet in de eerste plaats gezien worden als instrument van nieuwe gewenste ontwikkelingen en dus niet als antwoord op een vervoersknelpunt. Er was eveneens bijval voor de wenselijkheid in te zetten op een betere verdeling van de nationale ruimte. Om mee te doen in de wereldeconomie en kenniseconomie hebben we alle regio's hard nodig.

Er was maximale eensgezindheid dat de verdeling van de FES middelen verbonden dienen te zijn met een echt nationaal fonds dat meerjarige rijksinvesteringen koppelt aan fondsen van lagere overheden. Er dient een abrupt einde te komen aan de huidige praktijk van 'interdepartementale grabbelton' die belangrijke delen van Nederland vrijwel geheel uitsluit.

Noordelijke ondernemers werd gevraagd voorbeelden te communiceren van absurde en onredelijke selectie-eisen bij aanbestedingen, opdat op voorhand gekwalificeerde (mkb) - bedrijven niet uitgesloten zijn van competitie. Ondanks de brede steun in de Kamer voor het terugdringen van regelgeving, voor betere afstemming van vergunningen en het teniet doen van extreme eisen in overheidsaanbestedingen blijkt de praktijk nog vele schrijnende voorbeelden te kennen. De voorzitter van het overleg Joop Atsma beklemtoonde dat dit soort ontsporingen door de voormalig minister van economische zaken desgevraagd waren uitgesloten.

Noord-Nederland heeft bijzondere kansen om de duurzaamheids- agenda van Nederland intelligent in te vullen. Energy valley als ook het watercluster Wetsus, zijn omvangrijke, gezichtsbepalende initiatieven met veel bedrijvigheid en een internationale uitstraling en dynamiek.

De betekenis van gezamenlijke initiatieven ( rijk - regio - markt) bij het wegnemen van landsgrenzen werd onderkend. Het bevorderen van gemeenschappelijke handelsmissies en een klimaat waarbij een goede beheersing van de Duitse taal een vanzelfsprekendheid is, zorgt voor de gewenste omslag.

Tenslotte werd gesproken over de noodzaak van krachtenbundeling om het groeiende tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten terug te dringen en de belofte van ondernemers meer werk te maken van interessante stages voor jongeren.

Thema's

Partners