Knelpunt Eemshaven legt onverantwoorde wissel op nationale energieregio

2 Mei 2007

Haren, 2 mei 2007. De Duitse energieproducent RWE kan geen elektriciteitscentrale in de Eemshaven gaan bouwen omdat de hoogspanningskabel vanaf het industrieterrein vol zit. Wanneer niet snel maatregelen genomen worden om de capaciteit van de hoogspanningskabels te vergroten, komt volgens VNO-NCW Noord niet alleen veel werkgelegenheid, maar ook de positie van Noord-Nederland als energieregio in het geding. VNO-NCW Noord roept de politici in Den Haag om dit nationale probleem bij de wortel aan te pakken.

De ondernemersorganisatie deelt de zorg die door CdK Hans Alders werd geuit, dat gebrek aan capaciteit van het noordelijke netwerk de komst van nieuwe energiecentrales naar de Eemshaven zal belemmeren. Dit valt niet te rijmen met de landelijke strategie om Noord-Nederland een centrale plaats te geven in de energietransitie die de komende decennia zal plaatshebben.

Eerder deze week meldde het havenschap Groningen Seaports dat de beheerder van het nationale stroomnet TenneT de komende tien jaar geen capaciteit voorhanden heeft om nieuwe energiecentrales in het Eemshavengebied aan te sluiten . De oorzaak is de komst van een kolencentrale van NUON, die alle beschikbare capaciteit van het noordelijke hoogspanningsnetwerk gebruikt. Hierdoor komen kleinere energieprojecten in de Eemshaven op losse schroeven te staan en zijn het vooral windmolens en biomassa-centrales die buiten de boot vallen. Dat zijn juist de vormen van duurzame energie die een belangrijke rol zullen spelen bij de energietransitie in de komende jaren. Als die ontwikkeling stil komt te liggen in Noord-Nederland, dreigt de energiepiek in onze delta in het dal te raken.

VNO-NCW Noord roept de politici in Den Haag op om dit probleem fundamenteel aan te pakken. De wetgeving waarbinnen TenneT opereert moet zodanig aangepast worden dat energie-infrastructuur projecten van nationaal belang simpel en snel vergund en uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor worden zowel grotere als kleinere innovatie energieprojecten juist gefaciliteerd in plaats van belemmerd.

Thema's

Partners