VNO NCW Noord: krachtige oproep nu snel vaart te maken met collegevorming Fryslân

2 Mei 2007

Haren, 2 mei 2007. VNO-NCW Noord hekelt het gebrek aan voortgang dat geboekt wordt met de vorming van een nieuw College van Gedeputeerde Staten in Fryslân. Komende week gaan de onderhandelingen maand drie in. Een zeer ongewenste situatie omdat er in Fryslân genoeg uitdagingen liggen, zeker op het vlak van duurzame ÿeconomische ontwikkeling.

Onlangs werd aangekondigd dat het nieuwe Friese college pas op 29 mei gevormd zal zijn. Dat is 83 dagen na de verkiezingen van 7 maart, waarmee men gevaarlijk dichtbij de honderd dagen van werkbezoeken komt waaraan het nieuwe kabinet zich heeft overgegeven. Een dergelijk lange periode kan Fryslân, maar ook Noord-Nederland zich om meerdere redenen niet permitteren.

De Fryske Fiersichten waren een ideale aanleiding geweest voor een nieuw College om een vliegende start te maken. De uitdaging om mee te praten over de toekomst van Fryslân is destijds opgepakt door VNO-NCW Friesland dat met een tienpuntenplan kwam. Hierin werd onder andere gepleit voor het verbeteren van de Friese kennisinfrastructuur, gemeentelijke herindeling en samenwerking met noordoost-Europa. Nu de demissionaire status van het College voort duurt, neemt niemand het initiatief om hiermee aan de slag te gaan.

En dat terwijl de puzzel waar de Friese provinciale politici zich sinds 7 maart voor geplaatst zien, betrekkelijk eenvoudig is. Het CDA en de PvdA hebben samen een krappe meerderheid, een derde partij erbij zorgt voor een stabiele basis. In de afgelopen periode hebben beide partijen samen met de VVD een solide beleid gevoerd, vanuit de gedachte dat duurzame ontwikkeling staat of valt bij de betrokkenheid van sterke marktpartijen. Gezien het feit dat de drie collegepartijen nauwelijks verloren hebben bij de afgelopen verkiezingen, ligt voortzetting van deze samenwerking voor de hand.

VNO-NCW Noord roept de provinciale bestuurders van Fryslân dan ook op to lead by example en de collegevorming niet langer voor zich uit te schuiven. Fryslân is gebaat bij ondernemerschap en dat vraagt op z'n minst een ondernemende houding van de overheid.

Partners