Komst Reststoffen Energiecentrale is win-win-win situatie

22 Mei 2007

Haren, 22 mei 2007. VNO-NCW Noord is een overtuigd voorstander van de komst van de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen, gezien de grote voordelen die het biedt. De REC slaat meerdere vliegen in één klap: het tekort aan afvalverbrandingscapaciteit wordt verkleind, er wordt een hoog energierendement behaald en de directe levering van energie aan omliggende bedrijven zorgt voor een forse CO2-reductie. Bovendien is de REC goed voor 35 directe en 100 indirecte arbeidsplaatsen.

Door een gebrek aan verbrandingscapaciteit wordt op dit moment veel afval nog gestort, terwijl het veel nuttiger kan worden ingezet door het te verbranden en zo om te zetten in energie. In energieregio Noord-Nederland is het van groot belang dat steeds weer nieuwe creatieve manieren worden gevonden om energie op een duurzame manier op te wekken.

Omdat de REC gebouwd moet worden op basis van de 'meest moderne en bewezen technieken', zal de uitstoot van de centrale ver onder de Nederlandse normen liggen. Bovendien zorgt de directe levering van warmte aan bedrijven in de omgeving voor een reductie van de CO2. Een verwachte besparing van 140.000 ton CO2 per jaar, is bijna eenderde van de totale doestelling van de provincie Fryslân.

Het is een belangrijk signaal dat Minister Cramer van VROM heeft laten weten dat de centrale past binnen de planologische kernbeslissing Waddenzee en dat Minister Van der Hoeve van Economische Zaken € 6 miljoen heeft toegezegd voor de bouw van de ReststoffenEnergieCentrale. De REC biedt een win-win-win situatie. Daarom doet VNO-NCW Noord een harstochtelijke oproep aan de aandeelhouders van Afvalsturing Friesland, - de Friese gemeenten -, om voor de komst van de REC te stemmen. Temeer daar de centrale voor hen, en daarmee hun burgers, een grote besparing op de tarieven betekent.

Thema's

Partners