Nederland is toe aan een frisse blik

11 Jul 2007

Haren, 11 juli 2007. VNO-NCW Noord bepleit een frisse blik op Nederland. Het economische primaat van de Randstad is onomstreden in Nederland, ondanks de toename van het aantal files, het nijpende ruimtegebrek en in het bijzonder de recente berichten van startersleed op de woningmarkt. Reden genoeg voor een herori‰ntatie op de manier waarop de verschillende delen van Nederland benut worden.

Onlangs luidde de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) de noodklok omdat starters op de woningmarkt in de Randstad amper nog een woning kunnen kopen. Daardoor trekt deze categorie naar andere regio's, alwaar ze ook aan het werk gaan. Hierdoor verliest de Randstad een belangrijke groep van de arbeidsmarkt en verschuift het zwaartepunt geleidelijk naar andere regio's.

Het is een gemiste kans dat het vorige kabinet zich beperkt heeft tot een Urgentieprogramma Randstad. Verschillende delen van het land zijn zich stevig aan het ontwikkelen: zie steden als Zwolle en Eindhoven, regio's als Groningen-Assen en Arnhem-Nijmegen en de provincie Zeeland. Deze regio's verdienen de kans om de tekortkomingen van de Randstad op te vangen.

Dit vergt echter wel een bredere blik. De zomervakantie is een ideale gelegenheid om het hoofd even helemaal leeg te maken, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuwe kijk op de ontwikkeling van Nederland als geheel.

Thema's

Partners